Renáta Šímová

Články autora

Jaká je vaše úroveň angličtiny a jak se posunout výš?

Jelikož jde o celosvětově rozšířený a používaný jazyk, nabízí se různorodé úrovně angličtiny pro studenty, od úplných začátečníků po pokročilé mluvčí. Překonat každý stupeň může být výzvou, ale s vhodnými strategiemi a nástroji je to plně dosažitelné. V tomto článku se zaměříme na různé úrovně angličtiny, posun od jedné úrovně na druhou a způsoby, jak zjistit, na které úrovni momentálně jste.

 

Různé úrovně angličtiny

Angličtina je rozdělena do několika úrovní podle CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Tento rámec rozlišuje následující úrovně:

A1 (Beginner)

 • Rozpoznávání a používání základních slov a frází.
 • Schopnost se představit a odpovědět na jednoduché otázky o sobě.
 • Jak postoupit:
  • Pravidelně poslouchat jednoduchá audiomateriály.
  • Naučit se základní fráze pro každodenní situace.
  • Zapojit se do jednoduchých konverzací s rodilými mluvčími.

A2 (Elementary)

 • Porozumění jednoduchým výrokům a otázkám.
 • Schopnost sdělit základní informace o sobě.
 • Jak postoupit:
  • Číst krátké texty a snažit se je porozumět.
  • Pravidelně psát krátké věty nebo dopisy v angličtině.
  • Zkoušet se zapojit do jednoduchých diskuzí na daná témata.

B1 (Intermediate)

 • Schopnost porozumět hlavní myšlence jednoduchých textů.
 • Zvládání konverzací na běžná témata.
 • Jak postoupit:
  • Číst delší texty a snažit se vyrozumět detailům.
  • Zapojit se do diskuzí na složitější témata.
  • Pravidelně sledovat filmy nebo poslouchat podcasty v angličtině.

B2 (Upper-Intermediate)

 • Porozumění hlavním myšlenkám komplexních textů.
 • Schopnost vyjádřit se bez větších problémů.
 • Jak postoupit:
  • Číst různorodé materiály, včetně novin a literárních textů.
  • Aktivně se účastnit konverzací o náročnějších tématech.
  • Pracovat na odborné slovní zásobě podle zájmů.

C1 (Advanced)

 • Téměř úplné porozumění složitým textům.
 • Schopnost komunikovat v různých situacích.
 • Jak postoupit:
  • Číst literaturu různých žánrů s porozuměním.
  • Aktivně se účastnit diskuzí o náročných a abstraktních tématech.
  • Pracovat na zdokonalení gramatických dovedností.

C2 (Proficient)

 • Téměř rovnocenná znalost angličtiny s rodilými mluvčími.
 • Schopnost efektivně komunikovat na profesionální úrovni.
 • Jak postoupit:
  • Zapojit se do akademických studií nebo profesionálních kurzů v angličtině.
  • Aktivně číst odborné texty a literaturu.
  • Pracovat na jemných nuancích výslovnosti a intonace.

 

Posun od jedné úrovně na druhou

Posun od jedné úrovně angličtiny na druhou vyžaduje trpělivost, pravidelnou praxi a různorodé učební metody. Zde jsou některé obecné tipy, jak dosáhnout pokroku.

Pravidelná praxe

Snažte se denně. Není nutné studovat hodiny denně, ale pravidelná krátká praxe je klíčová. Pravidelnost v učení vytváří pevný základ a umožňuje postupné zlepšování dovedností. Krátké, ale pravidelné sezení denně může přinést lepší výsledky než občasné maratonské učení.

Různorodé materiály

Čtěte, poslouchejte, mluvte. Zapojte se do různorodých aktivit, abyste získali rozmanitou praxi. Kombinování různých jazykových dovedností pomáhá vyvíjet komplexní porozumění a schopnost aplikovat znalosti ve skutečných situacích. Čtení poskytuje pohled na písemný jazyk, poslech zlepšuje porozumění mluvenému slovu a aktivní konverzace rozvíjí schopnost spontánní komunikace.

Aktivní konverzace

Hledejte partnery. Hledejte možnosti pro aktivní konverzaci, ať už s rodilými mluvčími nebo jinými studenty. Skutečná konverzace poskytuje prostor pro praktické použití jazyka a zdokonalení výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Rozhovory s různými partnery také umožňují adaptaci na různé styly komunikace.

Hodnocení svých dovedností

Pravidelné hodnocení. Sledujte svůj pokrok, sledováním, jak se zlepšují vaše dovednosti. Pravidelné zhodnocování vám umožní identifikovat oblasti, kde se můžete zdokonalit, a slouží jako motivace pro další úsilí. Zaznamenávání pokroku vytváří vizuální podporu vašemu učebnímu procesu.

Učte se ze svých chyb

Chyby jsou součástí učení. Nenahraditelná zkušenost je učit se z vlastních chyb. Nebojte se jich. Chyby jsou příležitostí k pochopení konkrétních oblastí, ve kterých můžete růst. Otevřený přístup k vlastním chybám vede k lepšímu porozumění jazyku a efektivnějšímu zvládání obtížných konceptů.

 

Jak zjistit svou aktuální úroveň

Zjistit svou aktuální úroveň angličtiny je klíčovým krokem k efektivnímu studiu. Existuje několik způsobů, jak to udělat.

Online testy

Mnoho online platforem nabízí bezplatné testy úrovní angličtiny. Můžete vyzkoušet testy od British Council nebo Cambridge English.

Jazykové školy

Konzultujte s jazykovými školami nebo lektory, kteří vám mohou poskytnout profesionální hodnocení vaší úrovně. Mimojiné je dnes možnost najít si ten nejlepší kurz  angličtiny i online.

Konverzace s rodilými mluvčími

Zapojte se do konverzací s rodilými mluvčími a požádejte o zpětnou vazbu ohledně vaší úrovně.

Praktické situace

Vyzkoušejte se v reálném prostředí. Zkuste se zapojit do situací, kde budete nuceni používat angličtinu, například při cestování nebo obchodních setkáních.

 

Závěr

Postoupit od jedné úrovně angličtiny na druhou vyžaduje systematický přístup a trpělivost. Klíčem k úspěchu je pravidelná praxe, různorodé učební metody a schopnost se učit ze svých chyb. Zjištění své aktuální úrovně je prvním krokem k efektivnímu učení, ať už se rozhodnete studovat sami nebo s pomocí lektora. Buďte otevření novým výzvám, užívejte si učení a sledujte, jak postupujete na své jazykové cestě.

Kmenové buňky jako skutečný elixír mládí? Jejich aplikace má až překvapivě pozitivní efekt!

Kmenové buňky mají dnes své místo jak v regenerativní medicíně, tak v kosmetickém průmyslu.  Jejich využití prošlo nebývalým vývojem a má stále významnější dopad na snahy o zpomalení procesu stárnutí a zlepšení kvality života. Praxe podložená výzkumem přináší až překvapivě dobré výsledky. 

Kmenové buňky jsou dnes s trochou nadsázky označovány za elixír mládí. A zdá se, že právem. Podívejme se proto, co je na nich tak “zázračného”!

 

Kmenové buňky mají široké uplatnění

Schopnost kmenových buněk obnovovat a regenerovat poškozené tkáně a orgány se zdá být tak velká, že se bez nich moderních medicína zřejmě už neobejde. Tyto buňky, považované za skutečný elixír mládí, však nyní nacházejí uplatnění v řadě oblastí – od léčby závažných onemocnění, přes estetickou medicínu až po špičkovou kosmetiku. 

A jak je to s nimi například v regenerativní medicíně? V oboru, který je pro člověka mimořádně důležitý?

Regenerativní medicína – tvorba nových tkání

Kmenové buňky mají unikátní schopnost transformovat se v našem těl na různé typy buněk, což je činí neocenitelnými v procesu léčby a regenerace. V oblasti regenerativní medicíny umožňují kmenové buňky vytvářet nové a zcela zdravé tkáně, čímž podporují obnovu poškozených orgánů nebo tkání. To má neocenitelný význam pro zdraví člověka. Ale nejde jen o lidi. Kmenové buňky už léčí dokonce i zvířata

Přímý dopad na zpomalení procesu stárnutí je zřejmý. Využití kmenových buněk nabízí naději nejen v oblasti obnovy fyzického zdraví, ale také ve zlepšení estetických aspektů lidského těla, což vede k celkovému zlepšení kvality života.

 

Výzkum a léčba nemocí

Kromě regenerativní medicíny nebo estetických aplikací, o nichž se za chvíli zmíníme, hrají kmenové buňky klíčovou roli v léčbě řady onemocnění a poruch. Vědci a lékaři intenzivně studují jejich potenciál v léčbě neurodegenerativních onemocnění, srdečních chorob, diabetu a mnoha dalších lidských “neduhů”. Výsledky jsou více než uspokojivé. Přesná manipulace s kmenovými buňkami a jejich unikátní schopnost proměnit se v jakýkoliv typ buněk přinášejí naději na regeneraci poškozených tkání a orgánů, což může vést, a nejspíš už také vede, ke skutečně revolučnímu pokroku v medicíně.

Věčný boj proti stárnutí

V estetické medicíně přináší aplikace kmenových buněk unikátní možnosti, jak čelit známkám stárnutí. Specificky se zaměřují na obnovu pokožky, léčbu jizev a redukci vrásek, což klientům nabízí neinvazivní, ale přitom nanejvýš účinné řešení. Kmenové buňky aplikované přímo do problémových oblastí mohou stimulovat tvorbu nových kožních buněk, což vede k viditelnému omlazení a zlepšení kvality pleti. Věčný boj proti stárnutí tak nabývá zcela nové a vysoce efektivní podoby.

Zásadní výhody kmenových buněk v moderní medicíně a kosmetice:

 • Obnova poškozených tkání a orgánů: Schopnost kmenových buněk transformovat se na různé typy buněk umožňuje obnovu a regeneraci.
 • Zpomalení procesu stárnutí: Kmenové buňky jsou příslibem pokroku v boji proti známkám stárnutí – podporují obnovu a zdraví tkání.
 • Léčba závažných onemocnění: Potenciál kmenových buněk v léčbě širokého spektra onemocnění, od neurodegenerativních poruch až po nemoci srdce je značný.
 • Inovace v kosmetice: Využití kmenových buněk ve vývoji nových, mimořádně účinných kosmetických produktů, které podporují mladistvý vzhled.

 

Klinické studie a reálné výsledky

V posledních letech bylo provedeno mnoho klinických studií, které nade vší pochybnost potvrzují účinnost aplikace kmenových buněk v boji proti stárnutí. Tyto studie ukazují významný pokrok v eliminaci vrásek, odstraňování jizviček, ale i dalších známek stárnutí a nejrůznějších poškození kůže a tkání. Díky moderní vědě a s přispěním už dosažených reálných výsledků pak samozřejmě roste popularita kmenových buněk jak v estetické medicíně, tak v kosmetickém průmyslu.

Kosmetický průmysl nezůstává pozadu

Kosmetický průmysl nezůstává v začleňování kmenových buněk do svých produktů nijak pozadu. Ostatně, proč by také měl? Účinky takto obohacených výrobků jsou totiž nezpochybnitelné. S růstem pochopení jejich potenciálu v boji proti stárnutí se tak neustále objevují nové a lepší produkty, které slibují revitalizaci a obnovu pleti. Výtažky z kmenových buněk ve spojení s růstovými faktory poskytují silnou kombinaci pro podporu tvorby nových kožních buněk a zvyšují pružnost kůže tím, že stimulují produkci kolagenu a elastinu.

Efektivní novinky: Výtažky z kmenových buněk Stem SC’rum

Máte “zralou” pleť? Pak o ni musíte správně pečovat, abyste vypadali mladší. Že to nepomáhá? Nevadí. Ještě je tu estetická medicína, k níž se teď na chvíli vrátíme. A proč vlastně? Protože to rozhodně stojí za to! Znáte produkt označovaný jako Stem SC’rum, který obsahuje výtažky z kmenových buněk? Neznáte? No, možná vám ho ještě není zapotřebí. Ale všeho do času! Tento produkt představuje skutečný průlom v omlazovacích procedurách. Speciálně “formulovaný” výtažek nabízí efektivní řešení pro obnovu pokožky a její ochranu proti vnějším vlivům, což je klíčové pro udržení mladistvého vzhledu. 

S rostoucí poptávkou po takovýchto produktech, které přinášejí viditelné výsledky bez nutnosti chirurgických zákroků, se kmenové buňky stávají stěžejní součástí inovačních přístupů v estetické medicíně a v moderním kosmetickém průmyslu.

 

Další výzvy, nové možnosti

I přes mnohé úspěchy, které jsou zjevné, však čelí výzkum a aplikace kmenových buněk v kosmetice a estetické medicíně také různým výzvám. Jednou z hlavních je zajištění bezpečnosti a také stále vyšší dostupnosti této metody pro široké spektrum klientů. Další výzvou je samozřejmě etická a regulační otázka používání kmenových buněk. Překonání těchto výzev bude klíčové pro další rozvoj a akceptaci této revoluční metody a jistě přinese i nové možnosti. 

CO BAVÍ ČESKÉ MUŽE?

Doba se mění a mění se i lidé v ní. Moderní době vládne elektronika, coronavirová pandemie, touha po úspěchu a bohatství a také například plnění nečekaných výzev. Jaké jsou touhy a záliby dnešních mužů? Kolik mužů středního věku se ptá, jak zvýšit libido?

 

DOKONALÝ SEX

Většina mužů touží po dokonalém sexu. Jak ale dokonalý sex vlastně vypadá? Rozhodně musí trvat déle než pár minut a mělo by při něm dojít k uspokojení obou partnerů. Pro ty zkušenější je tu i hra o společný orgasmus. Sex nám často kazí i nežádoucí okolnosti, jako stres, nedostatek příležitostí nebo únava. Dopřejte si čas bez dětí, navoďte příjemnou atmosféru, zajděte si před tím na lehkou večeři. A pokud chcete zažít nezapomenutelnou noc, s opravdu nekonečnou erekcí, vyzkoušejte tabletky se stejnou účinnou látkou jako známá Viagra. Na dobírku je můžete bez problému koupit na netu.

BOJOVÉ SPORTY

Dnešní muži se co se týče sportu nespokojí jen s posilovnou nebo crossfitem. Hitem se pro některé z nich staly bojové sporty. Ať už máme na mysli třeba krav maga, což je promyšlený systém sebeobrany pocházející z Izraele, nebo třeba thajský box, případně zápasy K1. Muži se na ně rádi zajdou podívat do arény a nebo se třeba i osobně zúčastní garážového zápasu.

 

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ VE VZTAZÍCH?

Muži touží být chváleni, hýčkáni a hlavně milováni! Přinášíme několik zajímavých informací o tom, jak si milovaného muže hýčkat a hlavně udržet ve vztahu. I drobné maličkosti mohou vzbudit vášeň, zájem i přitažlivost. S těmito tipy bude váš vztah jako znovuzrozený!

 

TETOVÁNÍ

Tento způsob originálního zdobení těla zažívá v posledních letech další ze svých znovuzrození. Možná je to i proto, že tetovaný člověk je společností brán již zcela normálně a nebývá považován za vyvrhela nebo kriminálníka. Dnešní tatéři jsou označování za umělce a svým klientům vytvářejí promyšlené obrazy, které vám leckdy vyrazí dech. Muži si nechávají tetovat na tělo oblíbené filmové postavy, jména svých potomků i divoké hororové motivy. A my jim tleskáme. Tetování podle nás totiž většině mužů opravdu sluší.

MUŽI MILUJÍ VÝZVY

Většina mužů má stále ve vínku dáno to, že ráda překonává překážky a chytá se náročných výzev. To potvrzuje také existence velkého množství různých závodů pro amatérské sportovce. Připomeňme například noční běhy městem, půlmaratony, závod gladiátorů nebo třeba soutěž o to, kdo nejrychleji vyběhne výškovou budovu. My těmto závodům velice fandíme. Věříme totiž, že jsou zajímavým a zdravotně prospěšným protipólem například pro práci v kanceláři, za přepážkou banky nebo třeba u manažerské pozice.

 

ADRENALINOVÉ DÁRKY

Muži jsou samozřejmě také rádi obdarovávání. Pocit výjimečnosti jim může navodit adrenalinový dárek, jako například:

 • pilotem na zkoušku
 • jízda ve sporťáku
 • létání ve větrném tunelu
 • jízda v tanku nebo obrněném vozidle

 

ČISTĚ PÁNSKÁ SPOLEČNOST

Ano, je to opravdu nutné. Každý muž si občas potřebuje posedět s kamarády a třeba mluvit sprostě nad oblíbeným nápojem. V náročnější době covidu se muži v případě uzavření hospod mohou alternativně sejít na venkovní společenské akci, u ohně nebo třeba v upravené garáži. Doporučujeme ženám, aby své muže nedržely za každou cenu doma, budou jim za to jistě vděční.

A jak je to s vašimi mužskými touhami? Svěříte nám do komentářů svoje tajné touhy, které jste ještě nikomu nesvěřili? Ví o nich vaše partnerka? A není zrovna teď ten správný čas se s nimi svěřit?

Jak zabránit zarůstání chloupků v tříslech: Proč je laserová epilace nejlepším řešením

Zarůstání chloupků v tříslech je problém, který postihuje mnoho lidí, bez ohledu na pohlaví nebo věk. Tato nepříjemná komplikace může způsobovat nepohodlí, bolest a někdy dokonce záněty. Mnoho lidí se snaží najít nejlepší metodu, jak tento problém řešit, a to s různým stupněm úspěchu. Ačkoli se může zdát, že řešení je jednoduché, zarůstání chloupků může být komplikováno různými faktory, včetně genetiky a použitých metod odstraňování chloupků.

Čím je zarůstání chloupků v tříslech způsobeno?

Zarůstání chloupků v tříslech je obvykle důsledkem holení nebo voskování. Tyto metody odstranění chloupků mohou způsobit, že konec chloupku je ostrý a může snadno zarůstat zpět do pokožky. Kromě toho může být typ pokožky a vlasů faktorem, který zvyšuje riziko zarůstání chloupků. 

 

Osoby s kudrnatými a hrubými chloupky jsou často náchylnější k tomuto problému. Řada výzkumů i praxe navíc ukazuje, že způsob, jakým odstraňujeme chloupky, může také ovlivnit pravděpodobnost zarůstání.

Dá se zarůstání chloupků předejít?

 • Tradiční metody prevence zarůstání chloupků zahrnují pravidelnou exfoliaci pokožky. Odstranění mrtvé kůže může skutečně pomoci předcházet zarůstání vlasů. 
 • Je také důležité používat ostrý holicí strojek a měnit ho pravidelně, aby se minimalizovalo podráždění. 
 • Správná technika holení také hraje klíčovou roli; doporučuje se holit se směrem růstu vlasů, nikoli proti němu. 
 • Hydratace pokožky po holení a používání specifických post-holicích produktů může také přispět k prevenci zarůstání chloupků. Mnoho odborníků zdůrazňuje význam pravidelné péče o pokožku jako preventivní opatření proti zarůstání.
 • Více tipů k prevenci zarostlých chloupků najdete tu.

Laserová epilace jako nejtrvalejší řešení problému

Avšak, i přes všechny tyto tradiční metody může zarůstání chloupků stále přetrvávat. Zde přichází na řadu laserová epilace – metoda, která využívá světelné energie k trvalému odstranění chloupků. 

 

Tato energie je absorbována melaninem vlasu a přeměněna na teplo, které poškozuje vlasový folikul a tím brání jeho dalšímu růstu. Hlavní výhodou laserové epilace je, že nabízí dlouhodobé a často trvalé řešení, což znamená méně starostí s holením nebo voskováním a samozřejmě méně zarůstajících chloupků. Je to metoda, která je často považována za revoluční v oblasti odstraňování chloupků.

Kliniku pro epilaci vybírejte pečlivě

Pokud uvažujete o laserové epilaci, je důležité vybrat renomovanou kliniku s certifikovanými specialisty. Během první návštěvy vám bude provedena konzultace, testování vaší pokožky a plánování počtu sezení, která budete potřebovat pro dosažení optimálních výsledků. 

 

Většina lidí potřebuje 4-6 sezení v závislosti na typu pokožky a vlasů. Navíc, laserová epilace nabízí výhodu minimalizace podráždění a zarůstání chloupků, což může zvýšit vaši sebedůvěru a komfort.

 

Laserová epilace může být nákladnější v porovnání s tradičními metodami odstranění chloupků v krátkodobém horizontu. Avšak, pokud vezmeme v úvahu peníze a čas strávený holením nebo voskováním během let, laserová epilace se může ukázat jako nákladově efektivní řešení v dlouhodobém výhledu. Mnoho lidí také hovoří o psychologických výhodách, které přináší pocit hladké pokožky bez zarůstání.

 

Srovnání různých metod epilace přináší tento článek.

Závěrem

Zarůstání chloupků je problém, který může způsobit mnoho nepříjemností, ale díky moderní technologii, jako je laserová epilace, existuje účinné a trvalé řešení. Pokud hledáte způsob, jak se jednou provždy zbavit zarůstajících chloupků, laserová epilace by měla být vaší první volbou. Máme zkrátka štěstí, že žijeme v době, kdy máme přístup k takovým pokročilým technologiím, které nám mohou vylepšit kvalitu života!

Neutrácejte zbytečně za drahé spodní prádlo – i levná tanga mohou být kvalitní!

Věříte, že i levná tanga mohou být kvalitní? Že vám udělají stejně dobrou službu, jako jiné, zbytečně předražené spodní prádlo? Ne? Tak se na to podíváme!

Populární a zároveň provokativní tanga. Kdo by je neznal? Často jen poměrně tenké proužky látky, které balancují mezi odhalením a zakrytím. Jsou bezesporu jedním z nejdiskutovanějších kousků spodního prádla v celé historii módy. Jejich design, který je zároveň jednoduchý i odvážný, přitahuje pozornost a vyvolává debaty. Není divu. Podíváme se dnes na tanga “pod drobnohledem”. Řekneme si něco o jejich historii, o popularitě, a zaměříme se také na kvalitu – a to i u těch nejlevnějších modelů. 

 

Levná tanga – za kousek látky nemusíte zbytečně utrácet

Tanga jsou stále populární. A dají se pořídit i za velmi rozumné peníze. Za kousek látky zkrátka nemusíte zbytečně moc utrácet. 

Tato malá část oblečení symbolizuje mnoho – od svobody až po módní styl, a její vliv na společnost je poměrně zajímavý. Tanga jsou typ oděvu, který zakrývá genitálie, ale na rozdíl od běžného spodního prádla nebo běžných plavek, hýždě zůstávají odhalené. S cudností nemají mnoho společného. Od toho jsou tu jiné druhy kalhotek. Charakteristickým znakem tang je prostě minimální množství tkaniny na zadní straně, spojené s přední částí pružnými pásky kolem pasu a úzkým pruhem látky nebo pružnými šňůrkami mezi hýžděmi. Ale to zřejmě dobře víte.

New York – 1939

Historie spodního prádla je opravdu dlouhá. Vítetang sahá až do starověkých civilizací, kde byly podobné kousky oděvu používány z praktických důvodů nebo jako symbol statusu. Tento kus oděvu se ale postupem času vyvíjel a přizpůsoboval se proměnlivým kulturním a módním trendům. Víte, kdy a kde se objevila první moderní ženská verze tanga kalhotek? Nemáte ani tušení? Bylo to na Světové výstavě v roce 1939 v americkém New Yorku!

 

Dlouhý vývoj

Tanga prošla opravdu dlouhým vývojem, od primitivních forem tohoto kousku oblečení v dávné minulosti až po poměrně sofistikované a módní kousky dnešní doby. Jejich aktuální podoba byla vždy ovlivněna mnoha faktory, včetně změn v módních trendech, používaných materiálech nebo  sociálních normách. Dnešní tanga se vyznačují různorodostí stylů, barev a materiálů, odvážně kombinující pohodlí a estetiku. Tento vývoj ale samozřejmě není jen otázkou estetiky, ale také dostupných technologií a stále dalších a dalších inovací v textilním průmyslu. A nezapomínejme také na erotickou stránku věci. Je totiž nesporným faktem, že spodní prádlo bylo vždy důležitým “účastníkem” milostných her

 

Obliba těchto kalhotek není bezdůvodná

Tanga si získala vysokou oblibu z celé řady důvodů. Jisté je, že často slouží jako prostředek k vyjádření sebevědomí a individuality. K jejich vysoké popularitě, které se těší mezi různými věkovými skupinami a sociálními vrstvami, však přispívají i další faktory. Ostatně, posuďte sami, zda vás tanga náhodou nezaujala právě proto, že:

 • Jejich “úsporný” design zvýrazňuje křivky těla.
 • Díky moderním materiálům a střihům jsou obvykle pohodlné – zajišťují dostatečný komfort.
 • Pod oblečením nejsou tanga vidět.
 • Takové kalhotky jsou zpravidla vnímány jako erotický symbol.

Kvalita versus cena 

Přestože jsou levná tanga často spojována s nižší kvalitou, realita může být odlišná. Mnoho běžně dostupných modelů nabízí překvapivě dobrý poměr ceny a kvality. Důležité aspekty, jako je trvanlivost materiálů, pohodlí nošení a odolnost vůči opotřebení, nemusí ani u levnějších variant chybět. A často také nechybí. Aspekty kvality zahrnují:

 • Trvanlivost materiálů: odolnost látek proti opotřebení a praní.
 • Pohodlí nošení: pružnost a prodyšnost materiálů.
 • Design a estetika: vzhled a styl, včetně barev a vzorů.

Levná tanga, pokud jsou vyrobena s důrazem na tyto klíčové kvality, vám zpravidla udělají dobrou službu. Za rozumné peníze dostanete to, co od takového spodního prádla očekáváte.

Bavlna nebo hedvábí?

Materiály používané pro výrobu tang hrají v jejich funkčnosti a v pohodlí nositele významnou roli. Jak také jinak? Někdy je rozumné vybírat materiál spodního prádla i podle počasí. Nevěříte? Tradiční bavlna, luxusní hedvábí, syntetická vlákna a dokonce i novější ekologické materiály se využívají zcela běžně. Někdy hraje prim pohodlí, jindy vysoká odolnost a mnohdy i životní styl. Výběr materiálů ovlivňuje nejen komfort nošení, ale také celkový dopad výrobku na životní prostředí. Ano, i v případě spodního prádla se už trendy udržitelnosti často objevují.

 

Sociální a kulturní aspekty 

Tanga nejsou jen kouskem oblečení. To je obecně přijímaný fakt. Často jsou rovněž jakýmsi odrazem sociálních a kulturních trendů. V různých kulturách mohou být samozřejmě vnímány odlišně – od symbolu svobody až po kontroverzní předmět mnoha diskuzí. Tato rozmanitost názorů přitom odráží hlubší hodnoty a názory některých částí společnosti na sexualitu a lidské tělo. Způsob, jakým jsou tanga přijímána a prezentována ve veřejném prostoru, může každopádně poskytnout poskytnout poměrně zajímavý vhled do postupně se měnících sociálních norem.

Ekologický dopad a udržitelnost 

Výroba levných tang také otevírá diskusi o ekologických aspektech módy. Otázky, jako je udržitelnost materiálů, dopad na životní prostředí a pracovní podmínky, jsou v dnešním světě stále důležitější. Spotřebitelé jsou čím dál více informovaní a často hledají značky, které reflektují jejich hodnoty v oblasti udržitelnosti. Je zřejmé, že i levná móda musí brát v úvahu svůj ekologický otisk a hledat způsoby, jak minimalizovat svůj dopad na planetu.

 

Není to jen módní trend

Tanga jsou víc než jen módním trendem nebo kouskem obyčejné látky. Jsou odrazem vaší osobnosti. Nebo jím alespoň mohou být. Jejich popularita a cenová dostupnost přispívají k utváření společenských názorů na lidské tělo a na sexualitu. Tanga, ať už levná či drahá, jsou více než jen módním výtvorem – jsou zrcadlem doby a kultury.

Prodej chaty v Uherském Hradišti – jak koupit chatu společně s přáteli nebo rodinou

Koncept sdíleného vlastnictví chalupy se v posledních letech rozšířil, protože stále více lidí hledá způsoby, jak vlastnit rekreační nemovitost a zároveň sdílet náklady a povinnosti. Láká-li vás zajímavá nabídka na prodej chaty v Uherském Hradišti, koupě takové chaty s přáteli nebo rodinou může být skvělým rozhodnutím, pokud všichni zúčastnění chápou a zvládají své společné povinnosti. V tomto článku se budeme zabývat klíčovými kroky k úspěšné koupi a vlastnictví chaty s ostatními.

Vyhodnocení rozhodnutí o koupi chaty s dalšími osobami

Než se vydáte na cestu sdíleného vlastnictví, je zásadní posoudit kompatibilitu všech potenciálních spoluvlastníků. To zahrnuje otevřené a upřímné rozhovory o finančních příspěvcích, rozpočtech a dlouhodobých cílech nemovitosti. Je důležité zajistit, aby se očekávání všech shodovala a aby se všechny strany zavázaly ke společné vizi.

Výběr správné nemovitosti

Jakmile padne rozhodnutí o společné koupi chaty, je dalším krokem určení společných priorit a preferencí, pokud jde o lokalitu, velikost a vybavení. Je třeba zvážit faktory, jako je blízkost rekreačních aktivit, soukromí a potenciál příjmu z pronájmu. Ideální nemovitost by měla vyhovovat společným zájmům a potřebám všech spolumajitelů.

Právní a finanční aspekty

Při koupi chaty ve spoluvlastnictví s dalšími osobami je zásadní porozumět typům ujednání o společném vlastnictví. Nejběžnějšími možnostmi jsou společný vlastník a společný nájemce. Měla by být sepsána smlouva o spoluvlastnictví, která vymezí práva a povinnosti jednotlivých spoluvlastníků, včetně jejich vlastnických podílů, a stanoví postup pro rozhodování a řešení sporů. Přečtěte si také, jak případným sporům při spoluvlastnictví předcházet.

Financování koupě může probíhat prostřednictvím společných hypotečních možností nebo individuálních úvěrů, v závislosti na preferencích a finanční situaci spoluvlastníků. Je důležité poradit se s hypotečním specialistou nebo finančním poradcem, abyste určili nejlepší přístup k financování společné nemovitosti.

Správa společných povinností

Měl by být vypracován plán správy nemovitosti, který nastíní rozvržení užívání a obsazování, jakož i rozdělení úkolů a nákladů na údržbu. Tento plán zajistí, aby všichni spoluvlastníci přispívali k údržbě chaty a užívali si čas strávený v ní.

Dalším zásadním aspektem řízení společných povinností je zřízení fondu společných výdajů. Spoluvlastníci by se měli dohodnout na výši příspěvků a rozpočtu na průběžné výdaje, jako jsou například komunální služby, daň z nemovitosti a pojištění. Pravidelné sledování a přezkoumávání výdajů pomůže zachovat transparentnost a spravedlnost mezi všemi stranami.

Plánování budoucnosti

S tím, jak se okolnosti v průběhu času mění, mohou spoluvlastníci potřebovat řešit případné změny ve vlastnictví, jako je možnost odkupu nebo prodej či převod podílů. Je důležité mít pro tyto scénáře připravený plán, stejně jako pro plánování majetku a úvahy o dědictví. Pravidelná revize a aktualizace spoluvlastnické smlouvy může pomoci zajistit, aby i nadále odrážela potřeby a zájmy všech zúčastněných stran.

Výhody a problémy společného vlastnictví chaty by se neměly podceňovat. Díky otevřené komunikaci a spolupráci mohou spoluvlastníci vytvořit naplňující a příjemné prázdninové bydlení pro všechny zúčastněné. Mezi výhody sdíleného vlastnictví chaty patří nejen finanční výhody, ale také trvalé vzpomínky vytvořené s blízkými ve vysněné rekreační nemovitosti.

5 důvodů, proč byste měli zkusit raději laser než depilaci cukrovou pastou

Nežádoucích chloupků na těle se lidé zbavovali prakticky odpradávna. A to z různých důvodů. Většinou se jednalo o důvody estetické, což platí i v dnešní době. Některé depilační praktiky přetrvaly do dnešních dob. Jednou z nich je depilace cukrovou pastou.

Jak probíhá depilace cukrovou pastou

Při této depilační technice je základem vytvoření cukrové pasty, která musí mít správnou konzistenci. Při samotné proceduře je důležité nanášet pastu proti směru růstu chloupků a dobře ji vmasírovat do pokožky. Po pár vteřinách se uchopí jedna strana cukrového pásu a prudkým pohybem se strhne ve směru růstu chloupků.  

Jak probíhá epilace laserem

Laserová epilace je moderní a rychlý způsob, jak se zbavit ochlupení na jakékoliv části těla. Laserový paprsek zamíří přes chloupek přímo na vlasovou cibulku a zničí ji. Tím pádem už žádný další chloupek z konkrétního místa neroste.  

Proč zvolit raději laserovou epilaci

1. Příprava na depilaci/epilaci

Pokud má být depilace cukrovou pastou účinná, pak je zapotřebí nechat chloupky dorůst do délky alespoň 4 milimetrů. Což znamená, že dobrou polovinu roku budete muset zarostlá místa zakrývat a hladké pokožky si užijete pouze omezeně. Před laserovou epilací je možné chloupky holit žiletkou.

2. Bolestivost

Někteří lidé jsou k bolesti vnímavější, a proto mechanické depilační techniky snášejí velice špatně. Vzhledem k tomu, že se při depilaci cukrovou pastou chloupky vytrhávají, je jasné, že se to bez bolesti neobejde. Při laserové epilaci je ošetřené místo chlazené a klient pociťuje většinou jen brnění.

3. Citlivá pokožka

Každý člověk je jiný, a proto je jiná i jeho pokožka. Při cukrové depilaci na více citlivých místech těla může dojít i k mechanickému poškození kůže. Platí to především na obličeji a intimních místech. V některých případech může dojít ke stržení části kůže. Laserové epilace je k pokožce naprosto šetrná.

4. Časová investice

Příprava cukrové pasty na depilaci je celkem zdlouhavý proces a je nutné přesně dodržet daná pravidla. Cukrová pasta musí mít nejen správnou konzistenci, ale také teplotu. Pokud by se některá podmínka nedodržela, pak je výsledek nedostatečný nebo dokonce nulový. Nezbývá než začít znovu. Časová investice v případě laserové epilace je nesrovnatelně nižší. Tady se totiž stačí jen objednat.

5. Finanční investice

Na první pohled by se mohlo zdát, že se finančně nedá laserová epilace a depilace cukrovou pastou srovnávat. Je ale třeba zamyslet se nad tím z dlouhodobého hlediska. Je pravda, že do laserové epilace investujete větší finanční prostředky. Je to ale v rámci jednoho jediného roku. Do ostatních depilačních praktik, mezi které patří i cukrová pasta, budete investovat po celý zbytek života.

Možné vedlejší účinky a rizika spojená s laserovou epilací

K nejčastějším vedlejším účinkům laserové epilace patří zarudnutí nebo otok. Jsou to naprosto běžné projevy, které v krátké době vymizí. V některých případech se také může stát, že laserová epilace nepřinese žádaný efekt. Jedním z důvodů je nekvalitní laserový přístroj. Toto riziko vyloučíte volbou prověřeného kosmetického salonu. Druhým důvodem může být nedodržení pravidel ze strany klienta. 

Pokud před laserovou epilací byla na pokožce provedena depilace voskem, cukrovou pastou nebo depilačními krémy, pak laser nedokáže zasáhnout zeslabený nebo poškozený vlasový kořínek. Tomuto riziku zabráníte tím, že před epilací budete používat určitý čas pouze žiletku.

Na závěr ještě jeden důvod, proč se rozhodnout pro laser

Jak bylo řečeno, výsledný efekt u depilace cukrovou pastou je závislý na mnoha okolnostech. My se v tuto chvíli zamyslíme nad tím, jak dlouho vydrží depilace cukrovou pastou, pokud vše proběhlo tak, jak mělo. Některé zdroje uvádějí, že pro stálý efekt je zapotřebí depilaci opakovat v pravidelných frekvencích dvou až tří týdnů.

Pokud tedy jedete na delší dovolenou, bude asi nutné vzít si depilační pomůcky s sebou. Laserová epilace je rozdělena zpravidla do šesti sezení v rozmezí cca pěti týdnů. Po ukončení procedury se doporučuje jednou za rok přijít na udržovací sezení. Od chloupků už máte tedy prakticky navždy pokoj.

Erotické masérky: Spojení odbornosti a vášně

Erotické masáže jsou dnes stále oblíbenější formou relaxace a intenzivního prožitku intimity. V jejich rámci zaujímají zvláštní místo erotické masérky. Tyto profesionálky se specializují na poskytování erotických masáží s cílem potěšit a uvolnit klienty, a to vždy s důrazem na odbornost, respekt a profesionální přístup. V tomto článku si představíme svět erotických masérek, jejich práci a roli v intimním světě.

Kdo jsou erotické masérky?

Erotické masérky jsou vyškolené profesionálky, které se specializují na poskytování erotických masáží. Jejich práce spočívá v tom, že prostřednictvím různých technik doteku a relaxačních postupů přinášejí klientům nejen tělesnou pohodu, ale také intenzivní prožitek smyslnosti a intimity. Důležitou charakteristikou práce erotických masérek je schopnost navodit u klientů pocit uvolnění a potěšení prostřednictvím stimulace erogenních zón.

Odbornost a dovednosti erotických masérek

Erotické masérky musí disponovat širokou škálou dovedností a odborných znalostí. Patří sem například znalost různých technik masáže (například erotické a tantrické, s rozdílem mezi nimi se seznámíte třeba zde), porozumění lidskému tělu a jeho potřebám, schopnost naslouchat a komunikovat s klienty. Znalost anatomie a fyziologie je rovněž důležitá pro poskytování efektivních a bezpečných masáží. Erotické masérky také často absolvují specializované kurzy a školení, které jim pomáhají zdokonalovat své dovednosti a rozšiřovat techniky, které mohou nabízet svým klientům.

Etika a profesionální přístup v oblasti erotických masáží

Etika a profesionální přístup jsou klíčové pro práci erotických masérek. Při poskytování erotických masáží je důležité respektovat hranice a komfort jak klienta, tak masérky. Erotické masérky se řídí etickým kodexem, který klade důraz na souhlasné jednání, ochranu soukromí klientů a respektování jejich individuálních požadavků. Profesionální masérka si je vědoma, že pracuje ve sféře intimity a důvěrnosti a je si plně vědoma své odpovědnosti zachovávat profesionální přístup a dodržovat etická pravidla.

Služby erotických masérek

Erotické masérky poskytují širokou škálu služeb, které jsou zaměřeny na senzualitu, intimnost a relaxaci. Mezi nejpopulárnější typy erotických masáží patří například tantrická masáž, nuru masáž, masáž prostaty, která má i nezanedbatelné zdravotní benefity, či lingam masáž. Každý typ masáže má své specifické techniky a přístup, které jsou zaměřeny na stimulaci a potěšení klienta.

Důležitým prvkem služeb erotických masérek je personalizace a specializace. Masérky se často specializují na určité typy masáží či techniky a nabízejí tak individuální přístup pro každého klienta. Personalizace zahrnuje například volbu vhodných olejů, intenzitu doteku či speciální techniky, které jsou přizpůsobeny potřebám a přání klienta.

Práce erotických masérek

Práce erotických masérek je náročná a vyžaduje specifické prostředí a podmínky. Masérky často pracují ve speciálně navržených místnostech, které jsou vybaveny pohodlným lehátkem, příjemným osvětlením a relaxační hudbou, aby vytvořily příjemnou atmosféru pro klienta. Důležitou součástí práce erotických masérek je také komunikace a souhlas mezi masérkou a klientem. Masérka je povinna respektovat hranice a přání klienta a vždy se řídit jeho pokyny a představami.

Rovnováha mezi profesionálním přístupem a osobním dotekem

Erotické masérky musí najít vyvážený přístup mezi profesionálním přístupem a osobním dotekem. Zatímco profesionální přístup zajišťuje bezpečnost, respekt a etické jednání, osobní dotek přináší do masáže specifický projev masérky, který může vytvářet intenzivnější prožitek. Je důležité, aby masérka uměla poskytnout klientovi pocit bezpečí a důvěry, zároveň však mohla vyjádřit svou osobnost a vášeň v rámci masáže.

Spojení profesionality a vášně v práci erotických masérek

 • Erotické masérky spojují odbornost a vášeň ve své práci. Odbornost zahrnuje znalost technik masáže, anatomie a fyziologie, jakož i schopnost adaptovat se na potřeby a preference jednotlivých klientů. Erotické masérky jsou školené v různých masážních technikách a technikách smyslného doteku, které jim umožňují poskytovat kvalitní služby.
 • Na druhou stranu je vášeň klíčovým prvkem, který dává práci erotických masérek osobní a emocionální rozměr. Vášeň se projevuje ve smyslnosti a intimitě, které masérky do své práce vkládají. Je to způsob, jakým masérka přenáší svou energii, pozornost a péči na klienta, což umožňuje vytvořit hlubší a autentické prožitky během erotické masáže.
 • Harmonie mezi profesionálním přístupem a emocionální přítomností je klíčová pro úspěch erotické masáže. Masérka musí být schopna udržet rovnováhu mezi technickými dovednostmi a vyjádřením své vášně a smyslnosti. Tímto způsobem dokáže masérka poskytnout klientům kvalitní a profesionální služby, které zároveň přinášejí hlubší emocionální spojení.

Bezpečnost a hranice v práci erotických masérek

Bezpečnost a ochrana jsou velmi důležitými aspekty práce erotických masérek. Masérky musí dbát na bezpečnost svou i klientů a zajistit, aby všechna setkání probíhala v bezpečném a důvěryhodném prostředí. To zahrnuje dodržování hygienických standardů, používání vhodných olejů a prostředků a prevenci proti rizikům spojeným s prací.

Respektování hranic a komfortu je také klíčové. Masérka musí být citlivá na přání a potřeby klienta a respektovat jejich individuální hranice. Je důležité mít otevřenou komunikaci a předem se dohodnout na službách a očekáváních. Masérka by měla vždy respektovat svou vlastní pohodlí a hranice a být schopna jasně stanovit a dodržovat své vlastní hranice.

Poskytování kvalitních služeb a zákaznická spokojenost

Pro erotické masérky je důležité poskytovat kvalitní služby, které představují nejen fyzické potěšení, ale také emocionální uspokojení pro klienty. To zahrnuje dodržování profesionálních standardů, technickou zručnost, respektování hranic a individuálních potřeb klientů.

Vytváření příjemného prostředí a atmosféry je také klíčové pro zajištění zákaznické spokojenosti. Masérky se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se klienti cítí pohodlně, uvolněně a bezpečně. To zahrnuje vhodné osvětlení, relaxační hudbu, vůně a další prvky, které přispívají k celkovému atmosférickému zážitku.

Zákaznická spokojenost je pro erotické masérky klíčová, neboť spokojení klienti se často vracejí a vytvářejí s masérkou dlouhodobý vztah. To znamená, že masérky se snaží poskytnout nejen jedinečný prožitek během masáže, ale také nabízejí přátelský a profesionální přístup, který zákazníci ocení.

Závěr

Erotické masérky představují kombinaci odbornosti a smyslnosti. Jejich práce je zaměřena na poskytování kvalitních erotických masáží, které přinášejí fyzické a emocionální potěšení klientům. S důrazem na bezpečnost, respektování hranic a individuálních potřeb klientů se snaží vytvořit příjemné a profesionální prostředí. Zákaznická spokojenost a dlouhodobé vztahy s klienty jsou pro ně důležité. Celkově lze říci, že erotické masérky představují spojení odbornosti a vášně, které umožňuje klientům prožívat intenzivní smyslné a relaxační zážitky.

Divoký sex pro divoké muže?

Muži sex milují, o tom není pochyb. Ženy ale samozřejmě nezůstávají pozadu. S věkem a s povitými dětmi jim však většinou sexuální touhy slábnou a často se stane, že svému partnerovi v chuti na sexuální hrátky více méně nestačí. Na tom je třeba ale zapracovat. Žádný muž totiž nechce být svojí partnerkou v erotických hrátkách zanedbáván. Následkem totiž může být nevěra, kterou si většinou ani jeden z partnerů neplánuje. Jak zabránit nevěře? Buďte sexy a mějte dostatek divokého sexu! Pokud nemáte inspiraci, kde začít, a jak sebe či partnera rozvášnit, jste na správné adrese, přinášíme pro vás několik tipů.

Erotické hračky

Není třeba se jich bát. Pokud se vám erotické pomůcky zalíbí, budete litovat, že jste si je nepořídili dříve! Potvrdit to může spousta žen, která dosahuje orgasmu hlavně díky použití vibrátoru. Věděli jste ale, že vibrátory mohou používat i heterosexuální muži? Stačí vyzkoušet, vibrace totiž stimulují i mužská citlivá místa.

Mezi velmi oblíbené hračky z erotických obchodů patří například:

 • pouta
 • erotické kostýmy
 • masážní gely a stimulační oleje
 • škrtící a vibrační kroužky na penis
 • masky a převleky

Masáž jako předkrm i jako hlavní chod

Masáže fungují bezpečně. Lze jimi rozpoutat touhu, ale také přidávat energii do ohně během sexuálního aktu. Masáž probouzí smysly, navazuje blízkost a dokáže navodit velmi příjemné pocity, které okoření sex tou správnou vášní. Muže dokáže přivést do varu nahá masáž, kdy jsou pro něj doteky masérky nekompromisně zakázány. Nahé masáže mohou být prováděny tělo na tělo, takže muž je stimulován prostřednictvím celého ženského těla, včetně těch nejintimnějších partií. Tomu málokterý muž odolá bez maximálního vzrušení. Nevíte jak na tento typ masáží? Vyzkoušejte je v masážním salonu, které je nabízí i pro manželské páry.

Filmy pro dospělé

Někdo je miluje, jiný si o jejich obsahu myslí své. Jsou vyhledávány hlavně pro potřeby sexuální stimulace při masturbaci, nejsou však k zahození ani při potřebě navození sexuální atmosféry pro páry, mezi kterými to již tolik nejiskří. Videa nebo filmy je dobré vybírat tak, aby vyhovovaly oběma partnerům a stimulovaly je k akci. Některá videa s mnoha ženami a jedním samcem nejsou mezi ženami příliš oblíbené. Na internetu existuje spousta erotických webů, kde jsou videa setříděná podle obsahu, takže není problém si vybrat video, které nakonec pro stimulaci náležitě ocení obě strany.   

Dovolená jako afrodiziakum

Stres a shon je bezpečným zabijákem sexu a sexuálního apetitu. Jedním z dobrých doporučení, jak vyvolat ztracený zájem o sex a získat prostor pro kvalitní sexuální hrátky, je dovolená. Ideálně tedy bez potomků. Pokud to však nejde jinak, je třeba zařídit oddělené ložnice. Odpočinek, válení se u moře, relaxace, změna prostředí, stimulační přítomnost žen v plavkách… to vše může opět nastartovat vášeň a umožnit oběma partnerům zapomenout na stres z práce, domácnosti a výchovy dětí. K tomu romantická večeře při západu slunce, pár sklenek kvalitního vína a žhavý večer již nemusí nic zastavit. 

Co na to odborníci?

Psychologové a sexuologové samozřejmě stále pátrají po nových informacích ohledně vztahových a sexuálních problémů. Zjišťují také to, jaké jsou další možnosti, jak prohloubit kvalitu sexuálního vztahu. Necháte se inspirovat.

Jaké stimulanty dokážou nabudit vaše sexuální vášně? Nebo tento problém nemáte? Poraďte v komentářích našim čtenářům, jak si udržet sexuální apetit a čím motivovat partnera nebo partnerku.

Jaký je rozdíl mezi erotickou a tantrickou masáží?

Mnoho lidí mezi nimi v podstatě nerozlišuje, protože si jsou opravdu velmi podobné. V obou případech jde především o senzuální masáže celého těla, které mají za cíl uvolnit ho, zlepšit sexuální energii, odblokovat mysl od traumat a zábran a působit na ženské a mužské genitálie tím nejvíc vzrušujícím způsobem. V něčem se přeci jen liší a právě tyto rozdíly by pro vás mohly být klíčové při rozhodování, na jaký typ masáže se příště objednat. Pojďme si je tedy blíže představit. 

Co je erotická masáž

Erotická masáž je smyslná masáž, která se zaměřuje hlavně na sexuální aspekt. Zaměřuje se prozkoumání vlastní sexuality, uvolnění erotické touhy a splnění tajných fantazií. Jde při ní o maximální vzrušení a dosažení orgasmu. Vzrušení je nicméně budováno postupně, tato masáž nikdy nezačne přímou stimulací pohlavních orgánů. 

 • Cílem je prozkoumat lépe vlastní tělo a naučit se ho stimulovat. Proto se erotické masáže doporučují párům, aby se lépe sexuálně poznaly.
 • Erotická masáž pro páry je velmi užitečná, protože by neměla být považována za pouhou předehru, ale za způsob, jak posílit vzájemné spojení.
 • Erotická intimní masáž přináší pohodu, usnadňuje potěšení a pomáhá k dobrému sexu.

Co je to tantrická masáž

Tantrické masáže se řídí rituálem vycházejícím z prastaré indické filozofie, který zahrnuje jak tělo, tak mysl. Právě pro důraz na spiritualitu je nelze považovat za pouhou erotickou masáž. 

V tantře se spojuje sexuální a duchovní aspekt, aby došlo k probuzení a uvolnění sexuální energie. Dochází přitom též k odbourání napětí a stresu. Cílem však není dosažení orgasmu a ejakulace, ale zvýšení citlivosti a smyslnosti, zlepšení vnímání vlastních pocitů. Důraz na fyzično jde stranou ve prospěch uvědomělejšího prožívání rozkoše.

 • Hluboké dýchání je během této masáže extrémně důležité. Správná dechová technika pomáhá uvolnit mysl a harmonicky spojit duši a tělem. 
 • Tantrická masáž se také doporučuje párům a to z důvodu, aby znovu získaly ztracené porozumění.

Hlavní techniky tantrické masáže

Klasická tantrická masáž je označována termínem kundaliní (had) a slouží k probuzení prvotní energie. Mezi další tantrické masáže, se kterými se běžně potkáte v sexy masážních salonech, patří:

 • Masáž joni – stimulace ženských pohlavních orgánů
 • Lingamová masáž – stimulace mužských genitálií
 • Nuru masáž – masáž tělo na tělo, prováděná zcela nahou masérkou, jenž po vás bude díky speciálnímu gelu klouzat.
 • Masáž Lomi Lomi – zaměřená na obnovení zablokovaného nebo zpomaleného toku energie v těle.

Kterou si vybrat?

Chcete si být jisti, že vyberete správně? Doporučujeme se obrátit nejprve na zkušeného erotického maséra nebo erotickou masérku v Praze. Promluvte si s nimi o sobě, o svých touhách, obavách a zábranách. Po tomto rozhovoru vám jistě poradí. Vězte však, že obě masáže pomáhají zlepšit stimulaci pohlavního ústrojí a mohou být skvělou předehrou a přípravou na sex s partnerem. 

Erotická masáž je založena na smyslnosti a je zaměřena na aktivaci sexuálních receptorů. To je zejména užitečné při snaze znovu objevit vášeň v páru a  sexuální porozumění. Tantrická masáž si na druhou stranu kromě smyslového aspektu zachovává i duchovní aspekt. Je určena především k uvolnění a většímu sebepřijetí. Užitečná je jak pro jednotlivce, tak pro páry. Nevíte, která je pro vás ta pravá? Nestyďte se a nechte si poradit! 

Která z těchto masáží vás oslovuje víc?