Tento výstavní řád byl s okamžitou platností schválen předsednictvem dne 07.07.2007

1. Výstavní řád

Výstavní řád KPaCHP o.s. navazuje na znění výstavního řádu FCI, následné znění řádu ČMKU a platí pro výstavy pořádané Klubem přátel a chovatelů pudlů o.s. Bližší podrobnosti a případné doplňky, které však nesmí být v zásadním rozporu s tímto řádem, upravují propozice výstavy.

Výstavní řád se vztahuje na:

 1. plemeno pudla uznané FCI, jehož posuzování se řídí standardem FCI
 2. národně uznané plemeno vícebarevného pudla, dosud mezinárodně neuznané

Výstavy prezentují a propagují plemeno PUDL na veřejnosti s cílem povzbuzovat zájem o chov a držení tohoto plemene.

 

2. Organizace výstav

 1. Výstavu může pořádat výstavní komise KPaCHP o.s., nebo regionální pobočka klubu v součinnosti s výstavní komisí při dodržení mj. Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU. Pořádání výstavy schvaluje předsednictvo KPaCHP o.s. a současně určuje kategorii výstavy. Zároveň jedná se zastřešujícími organizacemi o dalších náležitostech. 
 2. Kalendář výstav bude zveřejněný do 1. ledna daného roku. Případné výstavy, pořádané v lednu a v únoru, budou zařazeny do Kalendáře výstav KPaCHP o.s. předchozího roku.
 3. Za přípravu, zabezpečení, průběh a likvidaci výstavy zodpovídá pořadatel.
 4. Výstavy jsou finančně zabezpečovány z prostředků KPaCHP o.s., na základě předem stanoveného rozpočtu pro danou výstavu, schváleného předsednictvem klubu a sponzorskými dary.

3. Druhy výstav

Podle rozsahu a zadávání titulů a čekatelství se výstavy dělí na:

 1. Oblastní klubové: se zadáváním klubových čekatelství
 2. Oblastní klubové: se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC/r.CAC a CAJC 
 3.  Klubové: se zadáváním klubových čekatelství, národních titulů CAC/r.CAC a CAJC, titulu „Klubový vítěz“ a „Mladý klubový vítěz“
 4. Speciální: se zadáváním klubových čekatelství, národních titulů CAC/r.CAC a CAJC, titulu „Vítěz speciální výstavy“ a „Mladý vítěz speciální výstavy“

4. Výstavní třídy

 1. Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy, mimo vypsané soutěže a přehlídky v rámci odpoledních soutěží

 2. Rozdělení psů do tříd:
 • třída štěňat 3 – 6 měsíců 
 •  třída dorostu 6 – 9 měsíců
 • třída mladých 9 – 18 měsíců
 • mezitřída 15 – 24 měsíců
 • třída otevřená od 15 měsíců 
 •  třída vítězů od 15 měsíců: je přístupná psům a fenám, kteří již získali některý z následujících titulů – klubový vítěz, národní vítěz, klubový šampion, národní šampion, CACIB.
 • třída čestná od 3 let: je přístupná pro držitele titulu klubový šampion, národní šampion některé z členských zemí FCI, nebo pro držitele titulu Interšampion
 • třída veteránů od 8 let
 • třída mimo konkurenci = přehlídka šampionů: je přístupná pro držitele titulu klubový šampion, národní šampion některé z členských zemí FCI, nebo pro držitele titulu Interšampion. Psi přihlášení do přehlídky šampionů nepodléhají dopolednímu posouzení, prezentují se až v rámci odpoledních soutěží.

5. Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a možným barevným označením (stužka, rozeta apod.).

 1. Třída štěňat a dorostu:
  ● Velmi nadějná: žlutá
  ● Nadějná: bílá
  V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou velmi nadějná či nadějná.

 2. Třída mladých, mezitřída, otevřená, vítězů, čestná, veteránů:
  ● Výborná: modrá
  ● Velmi dobrá: červená
  ● Dobrá: zelená
  ● Dostatečná: fialová
  V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou Výborná či Velmi dobrá.

6. Tituly a čekatelství zadávané v rámci dopoledního posuzování

 1. Čekatel dorost šampiona KPaCHP o.s. (DKCH) – může být udělen psovi a feně, kteří získali ve třídě štěňat nebo dorostu známku Velmi nadějná 1
 2. CAJC ČR – může být udělen psovi a feně, kteří získali ve třídě mladých známku Výborná 1 na výstavě se statutem zadávání titulu CAJC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 3. Čekatel junior šampiona KPaCHP o.s. (JKCH) – může být udělen psovi a feně, kteří získali ve třídě mladých známku Výborná 1
 4. CAC ČR – může být udělen psovi a feně, kteří získali známku Výborná 1 – v mezitřídě, třídě otevřené nebo vítězů – u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 5. Res. CAC ČR – může být udělen psovi a feně, kteří získali známku Výborná 2 – v mezitřídě, třídě otevřené nebo vítězů – u výstav se statutem zadávání titulu CAC. Přesné zadávání těchto národních titulů určuje výstavní řád ČMKU.
 6. Čekatel šampiona klubu KPaCHP o.s. (KCH) – může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě otevřené nebo mezitřídě
 7. Čekatel šampiona šampionů KPaCHP o.s. (CHKCH) – může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě vítězů.
 8. Čekatel čestného šampiona KPaCHP o.s. (MKCH) – může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě čestné.
 9. Čekatel veterán šampiona KPaCHP o.s. (VKCH) – může být zadán psovi a feně, kteří na výstavě získali známku Výborná 1 ve třídě veteránů.
 10. Klubový vítěz KPaCHP o.s. – o tento titul soutěží držitelé titulu CAC, v každé barvě a rázu – psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Klubový vítěz.
 11. Mladý klubový vítěz KPaCHP o.s. – o tento titul soutěží – pes a fena – držitelé titulu CAJC, v každé barvě a rázu zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Mladý klubový vítěz.
 12. Vítěz speciální výstavy – o tento titul soutěží držitelé titulu CAC, v každé barvě a rázu – psi a feny zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Vítěz speciální výstavy.
 13. Mladý vítěz speciální výstavy – o tento titul soutěží pes a fena, držitelé titulu CAJC, v každé barvě a rázu zvlášť, na výstavách se statutem zadávání titulu Mladý vítěz speciální výstavy.

7. Tituly zadávané v rámci odpoledního posuzování

 1. Nejlepší vícebarevný pudl – o tento titul soutěží všichni vícebarevní pudlové:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: všichni držitelé klubových čekatelství.
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC a CAJC: držitelé těchto národních titulů a držitelé klubových čekatelství ze tříd štěňat, dorostu, čestné, veteránů.
  • Na klubových výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz/Mladý klubový vítěz: držitelé těchto titulů a držitelé klubových čekatelství ze tříd štěňat, dorostu, čestné, veteránů.
  • Na speciálních výstavách se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy/Mladý vítěz speciální výstavy: držitelé těchto titulů a držitelé klubových čekatelství ze tříd štěňat, dorostu, čestné, veteránů.
 2. Nejlepší čestný pes/fena – o tento titul soutěží na všech výstavách držitelé klubových čekatelství MKCH, psi a feny zvlášť.
 3. Nejlepší štěně pes/fena – o tento titul soutěží na všech výstavách držitelé klubových čekatelství DKCH získaného ve třídě štěňat, psi a feny zvlášť.
 4. Nejlepší dorost pes/fena – o tento titul soutěží na všech výstavách držitelé klubových čekatelství DKCH získaného ve třídě dorostu, psi a feny zvlášť.
 5. Nejlepší mladý pes/fena – o tento titul soutěží psi a feny zvlášť:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: držitelé klubového čekatelství JKCH
  • Na výstavách se statutem zadávání klubových čekatelství a národního titulu CAJC: držitelé tohoto národního titulu
 6. Nejlepší veterán pes/fena – o tento titul soutěží na všech výstavách držitelé čekatelství VKCH, psi a feny zvlášť.
 7. Nejlepší toy pes/fena – o tento titul soutěží v daném rázu psi a feny zvlášť:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC: držitelé tohoto národního titulu
  • Na klubových výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz: držitelé tohoto titulu
  • Na speciálních výstavách se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy: držitelé tohoto titulu 
 8. Nejlepší trpasličí pes/fena – o tento titul soutěží v daném rázu psi a feny zvlášť:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC: držitelé tohoto národního titulu
  • Na klubových výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz: držitelé tohoto titulu
  • Na speciálních výstavách se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy: držitelé tohoto titulu
 9. Nejlepší střední pes/fena – o tento titul soutěží v daném rázu psi a feny zvlášť:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC: držitelé tohoto národního titulu
  • Na klubových výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz: držitelé tohoto titulu
  • Na speciálních výstavách se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy: držitelé tohoto titulu
 10. Nejlepší velký pes/fena – o tento titul soutěží v daném rázu psi a feny zvlášť:
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství: držitelé klubových čekatelství KCH a CHKCH
  • Na oblastních klubových výstavách se zadáváním klubových čekatelství a národních titulů CAC: držitelé tohoto národního titulu
  • Na klubových výstavách se zadáváním titulu Klubový vítěz: držitelé tohoto titulu
  • Na speciálních výstavách se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy: držitelé tohoto titulu
 11. Nejlepší pes/fena – o tento titul soutěží nejlepší jedinci všech výškových rázů, psi a feny zvlášť
 12. Nejlepší pudl – o tento titul soutěží nejlepší pes a fena, nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena.


Mimo udané tituly je možnost ještě zadávání čestných titulů vypsaných pořadatelem výstavy – např. nejlepší jedinec v rázu, barvě, třídě atp. Mimořádné tituly se prodiskutují s výstavní komisí. Tyto tituly musí mít předem dané požadavky, i v případě, že se jedná o jednorázové zadání na jedné konkrétní výstavě.

Všechny čekatelství a tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na čekatelství nebo titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.
Případné čekatelství a tituly nejsou nárokové a je možnost je udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

8. Klubové šampionáty zadávané na základě čekatelství

 1. Dorost šampion KPaCHP o.s.
  tento titul se uděluje jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 3x čekatelství DKCH. Čekatelství DKCH lze ve dvou případech nahradit samotnou známkou Velmi nadějná 1 získanou na kterékoliv národní nebo mezinárodní výstavě
 2. Junior šampion KPaCHP o.s.
  tento titul se zadává jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 3x čekatelství JKCH od minimálně dvou různých rozhodčích. Čekatelství JKCH lze v jednom případě nahradit národním titulem CAJC.
 3. Šampion KPaCHP o.s.
  tento titul se zadává jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 4x čekatelství KCH, a to minimálně: od dvou různých rozhodčích a ve dvou výstavních sezonách. 
 4.  Šampion šampionů KPaCHP o.s.
  tento titul se zadává jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 4x čekatelství CHKCH, a to minimálně: od dvou různých rozhodčích a ve dvou výstavních sezonách.
 5. Čestný šampion KPaCHP o.s.
  tento titul se zadává jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 4x čekatelství MKCH, a to minimálně: od dvou různých rozhodčích a ve dvou výstavních sezonách.
 6. Veterán šampion
  tento titul se zadává jedinci, který získal na výstavách KPaCHP o.s. 3x čekatelství VKCH.

Všechny výše uvedené tituly se udělují na základě vyplněné žádosti o přiznání šampionátu KPaCHP o.s., která je volně ke stažení na internetových stránkách klubu.

 

9. Soutěže

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci výstavnictví a k porovnání úrovně chovu plemene. Zpravidla se vypisují tyto soutěže:

 1. Dítě a pes
  Soutěží děti ve věku do 9 let. Hodnotí se předvedení a kontakt dítěte se psem. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.

 2. Nejlepší vystavovatel
  Hodnotí se předvádění psa, nikoliv kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.

  Rozdělení dle věkových kategorií:
  1. skupina: 9 – 12 let (účastnit se může ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.)
  2. skupina: 13 – 17 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let.)
  3. skupina: 18 – 39 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 18 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 40 let)
  4. skupina: od 40 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 40 let a všichni starší 40 let)

 3. Nejlepší moderní střih
  Do této soutěže se mohou přihlásit jedinci bez ohledu na barvu, pohlaví a ráz, předvedeni v moderním střihu. Zde se hodnotí provedení a prezentace střihu, nikoli kvalita psa.

  Nastupují všichni pudlové společně, následně se vybírá nejlepší moderní střih v každém rázu a z těchto se určuje absolutní vítěz soutěže o Nejlepší moderní střih.

  Pokud je jedinec prezentovaný v moderním střihu řádně hlášen do některé z placených tříd spadajících do rámce dopoledního posuzování, je zproštěn úhrady poplatku za tuto soutěž.

 4. Nejlepší pár psů
  Do soutěže může být přihlášen pes a fena – stejného barevného a výškového rázu – kteří byli na výstavě posouzeni a jejichž majitelem je tatáž osoba zapsána v PP. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita prezentovaných jedinců.

 5. Chovatelská skupina
  Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince stejného barevného a výškového rázu, kteří pocházejí z jeho chovatelské stanice, jsou potomky různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. Posuzuje se pohlavní výraz, exteriérové kvality a typová vyrovnanost prezentovaných jedinců.

 6. Soutěž o nejlepšího plemeníka
  Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky – po alespoň dvou matkách – kteří byli na výstavě posouzeni. Posuzuje se exteriérová kvalita a typová vyrovnanost potomků. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Případné další soutěže je možné vyhlásit pořadatelem a musí být uvedeny v propozicích výstavy na základě předchozí dohody ředitele výstavy s výstavní komisí.

Mimo tyto soutěže může KPaCHP o.s. vyhlásit další jednorázové, krátkodobé či dlouhodobé soutěže. Pokud tak klub učiní, veškeré potřebné informace budou dostupné v klubovém Zpravodaji KPaCHP o.s. vydaném v roce vypsání soutěže a na internetové prezentaci klubu.

 

10. Přihlášení psa a podmínky přijetí psa na výstavu

Pes a vystavovatel musí splnit podmínky, které jsou uvedeny v propozicích a výstavním řádu. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce na výstavu musí být přiložena oboustranná fotokopie průkazu původu hlášeného jedince, případně fotokopie získaných titulů, opravňujících pro vstup do některé z vypsaných tříd. V případě, že tyto tituly nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Uzávěrky přihlášek jsou stanoveny následovně: 

 1.  I. uzávěrka: 5 týdnů před dnem konání výstavy
 2. II.uzávěrka: 3 týdny před dnem konání výstavy

Přihlášku je možné zaslat na adresu uvedenou v propozicích a to:

 1. poštou
 2. e-mailem

Přihlášky musí být odeslány nejpozději do data uvedeného v propozicích jako „2.uzávěrka“, pokud pořadatel ve výjimečných případech dodatečně nedovolí jinak. Výjimečné případy se pak vztahují na všechny opozdilé zájemce o přihlášení bez rozdílu.

Úhradu výstavních poplatků je nutné provést složenkou nebo bankovním převodem, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k datu 1. nebo 2. uzávěrky

Ve výjimečných případech lze úhradu provést osobně v den konání výstavy před začátkem posuzování, a to ve výši uvedené v propozicích výstavy vzhledem k datu 2. uzávěrky + 100Kč navýšení za pozdní platbu

Vystavovatelům, kteří neuhradí za své psy výstavní poplatky nejpozději v den konání výstavy nebude povolena účast na příštích výstavách KPaCHP o.s., dokud neprovedou nápravu.

 1. Dítě a pes
  Soutěží děti ve věku do 9 let. Hodnotí se předvedení a kontakt dítěte se psem. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.
 2. Nejlepší vystavovatel
  Hodnotí se předvádění psa, nikoliv kvalita předváděného psa. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen.

  Rozdělení dle věkových kategorií:
  1. skupina: 9 – 12 let (účastnit se může ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne věku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 13 let.)
  2. skupina: 13 – 17 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 18 let.)
  3. skupina: 18 – 39 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 18 let a současně v den konání výstavy nedosáhne věku 40 let)
  4. skupina: od 40 let (účastnit se může ten, kdo v den konání výstavy dosáhne minimálně věku 40 let a všichni starší 40 let)

 3. Nejlepší moderní střih
  Do této soutěže se mohou přihlásit jedinci bez ohledu na barvu, pohlaví a ráz, předvedeni v moderním střihu. Zde se hodnotí provedení a prezentace střihu, nikoli kvalita psa.

  Nastupují všichni pudlové společně, následně se vybírá nejlepší moderní střih v každém rázu a z těchto se určuje absolutní vítěz soutěže o Nejlepší moderní střih.

  Pokud je jedinec prezentovaný v moderním střihu řádně hlášen do některé z placených tříd spadajících do rámce dopoledního posuzování, je zproštěn úhrady poplatku za tuto soutěž.

 4. Nejlepší pár psů
  Do soutěže může být přihlášen pes a fena – stejného barevného a výškového rázu – kteří byli na výstavě posouzeni a jejichž majitelem je tatáž osoba zapsána v PP. Posuzuje se pohlavní výraz a kvalita prezentovaných jedinců.
 5. Chovatelská skupina
  Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři jedince stejného barevného a výškového rázu, kteří pocházejí z jeho chovatelské stanice, jsou potomky různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele. Posuzuje se pohlavní výraz, exteriérové kvality a typová vyrovnanost prezentovaných jedinců.
 6. Soutěž o nejlepšího plemeníka
  Do této soutěže nastupuje plemeník s nejméně 3 potomky – po alespoň dvou matkách – kteří byli na výstavě posouzeni. Posuzuje se exteriérová kvalita a typová vyrovnanost potomků. Plemeník nemusí být na výstavě posouzený v normální konkurenci.

Případné další soutěže je možné vyhlásit pořadatelem a musí být uvedeny v propozicích výstavy na základě předchozí dohody ředitele výstavy s výstavní komisí.

Mimo tyto soutěže může KPaCHP o.s. vyhlásit další jednorázové, krátkodobé či dlouhodobé soutěže. Pokud tak klub učiní, veškeré potřebné informace budou dostupné v klubovém Zpravodaji KPaCHP o.s. vydaném v roce vypsání soutěže a na internetové prezentaci klubu.

 

11. Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

 1. psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu
 2. psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat
 3. psi s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem provedeným k odstranění exteriérové vady, se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména psi se záměrně poškozenými hlasivkami k omezení hlasitých projevů, 
 4. štěňata mladší 3 měsíců,
 5. feny háravé a feny ve druhé polovině březosti nebo kojící,
 6. psi zranění, nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich zdravotního stavu,
 7. psi zjevně útoční, agresivní, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody,
 8. psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,
 9. psi pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo psi, které účastník (chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění,
 10. psi, kteří nebyli na výstavu připravováni a jejichž kondice neodpovídá předpokládané zátěži.

V případě prokázání porušení některého ustanovení hradí náklady spojené s vyšetřením vystavovatel daného jedince.