Chovatelství se řídí chovatelským řádem KPaCHP o.s. a řádem ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie.

Upozornění HPCH pro majitele chovných fen: u vrhů, kde nebyla nařízena přejímka vrhu, platí stále jako minimální věk k odběru štěňat 50 dní (cca. 8 týdnů)!!!

Bonitační řád KPaCHP o.s.

Bonitační řád je vypracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, jehož ustanovení plně respektuje a řídí se jím a Zápisním řádem KPaCHP o.s..

I. Bonitace psů pro zařazení do chovu

Rámcové měření psů – kohoutková výška, šikmá délka trupu
Hlava – šířka a délka lebky, nos, nasazení ucha, tvar a barva oka
Kontrola chrupu – vyznačení chybějících zubů, skus
Pigmentace – nosní houba, pysky, sliznice, víčka, drápy, kůže
Konstituce – postoj končetin
Barva srsti – zbarvení, jakost, u vícebarevných rozložení a sytost barev
Povaha – agresivní jedinci jsou z chovu vyloučeni
Pohlaví – u psa kontrola varlat sestouplých v uzavřeném šourku
Pohyb – předvedení, kondice, celkový dojem

Vady v typu, vady anatomie
Způsobilost k chovu – chovný, chovný s výjimkou, nechovný

Posudek je podrobně zpracován v bonitační kartě psa.
Zbonitovaný jedinec musí být následně zaregistrován u ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Zasílá se originál rodokmenu a bonitační karty (doporučeně).

II. Pudl toy

Kohoutová výška do 28 cm, ideální výška 25 cm.
Nedoporučuje se zařadit do chovu TOY feny nedosahující minimální váhy 2,50 kg, aby se předešlo přílišné miniaturizace plemene a tím „Týrání chovem „.
U psa toto omezení neplatí. Musí však vykazovat výrazné znaky plemene a kondici s odpovídajícími předpoklady k chovu. Povinné je vyšetření PRA (oční pozadí) a PL (vyšetření češky) k datu bonitace.

III. Pudl trpasličí

Kohoutková výška nad 28 cm do 35 cm.

.

IV. Pudl střední

Kohoutková výška nad 35 cm do 45 cm.
U trpasličích a středních pudlů může být do chovu zařazen pouze jedinec odpovídající svému rázu podle článku I. Povinné je vyšetření PRA a PL k datu bonitace.

.

V. Pudl velký

Kohoutková výška nad 45 cm do 62 cm.
Do chovu je zařazen zdravý jedinec odpovídající rázu dle článku I. Povinné je vyšetření PRA a DKK (kyčle) k datu bonitace. Vyšetření PL a DKL (loket) je dobrovolené.

Minimální věk pro bonitaci je u toy, trpasličích a středních pudlů 15 měsíců, u velkých pudlů je 18 měsíců.

.