Zápis ze schůze předsednictva KPaCHP o.s. konané dne 18.3.2007 v pražském hotelu Svornost

Přítomni byli všichni členové předsednictva. Jako hosté se zúčastnili: Jan Valčík, Jan Faltejsek.
Schůzi vedla předsedkyně Vlasta Grünfeldová, zapisovala Sandra Grünfeldová.

Program:

1/ Informace od předsedkyně klubu:
– Dne 14.3.2007 rezignovala Dagmar Salichová na funkci výstavního referenta i na své působení v předsednictvu KPaCHP o.s. Zvolení předsedy výstavní komise bylo ponecháno v kompetenci výstavní komise, jejíž schůze bude uskutečněna týž den.

4/ V kalendáři akcí se nachází výstava Zámek v Mostově s termínem 25.8.2007. Tato výstava nebyla schválena předsednictvem.
– výstava se z tohoto důvodu konat nebude.

6/ Paní Procházkovou navržena úprava soutěže o nejlepší moderní střih.
– v případě, kdy se v soutěži sejdou malí i velcí pudlové, budou se vyhlašovat dle výškových rázů dvě kategorie a k nim budou náležet dvě ceny a dva diplomy pro vítěze.

9/ Změny v zápisním a bonitačním řádu navržené Jitkou Procházkovou, konzultované předsednictvem:
– „PRA“ nahradí: „oftalmologické vyšetření nebo prcd-PRA OptiGen test“.

11/ Zpráva referenta pro regionální pobočky.
– Zatím se ustavují 3 regionální pobočky: jižní Čechy, východní Čechy, severní Morava.

12/ Zpráva redakce Zpravodaje:
– Zpravodaj 1/07 by měl být k dispozici od 9.6.2007

13/ Konzultace s ekonomem klubu:
– zaveden poplatek přejímek a to ve výši 50Kč/štěně

14/ Zásady hospodaření a rozpočet na rok 2007 navržen Františkem Kussem.
Schváleno všemi hlasy.

Zápis z 15. Valné hromady konané dne 24.2.2007 v Praze

1) Úvod:

– valnou hromadu vedl Ing. Josef Paroubek, zapisovala Sandra Grünfeldová
– zúčastnilo se 33 delegátů, z toho 28 přítomných a 5 plných mocí

2) Valná hromada schválila:

– všemi hlasy mandátovou komisi ve složení: Lucie Černá, František Kuss, Zuzana Faltejsková
– všemi hlasy volební komisi ve složení: Mgr. Drahomíra Fáberová, Jana Fajmanová, Věra Florišová
– všemi hlasy návrhovou komisi ve složení: Jitka Procházková, Ing. Josef Paroubek, Ing. Michaela Tesařová

3) Valná hromada vzala na vědomí:

– zprávu o činnosti přednesenou předsedkyní Jindřiškou Paroubkovou
– zprávu ekonoma přednesenou Lucií Černou
– zprávu hlavního poradce chovu přednesenou Jitkou Procházkovou
– zprávu referenta výstavní komise přednesenou Mgr. Dagmar Salichovou

4) Valná hromada schválila všemi hlasy předložený návrh změn stanov KPaCHP o.s., který byl upraven dle připomínek.

5a) Valná hromada zvolila předsednictvo KPaCHP o.s. ve složení:

– Zuzana Faltejsková: počet hlasů: 32, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 1
– Sandra Grünfeldová: počet hlasů: 33, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 0
– Vlasta Grünfeldová: počet hlasů: 32, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 1
– František Kuss: počet hlasů: 27, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 6
– Terezie Petričáková: počet hlasů: 25, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 8
– Jitka Procházková: počet hlasů: 32, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 1
– Mgr. Dagmar Salichová: počet hlasů: 32, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 1

Všichni navržení kandidáti byli přijati.

5b) Valná hromada zvolila RSK KPaCHP o.s. ve složení:

– Ing. Jana Andrlová: počet hlasů: 31, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 2
– Dana Daňhová: počet hlasů: 23, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 10
– Renata Kovářová: počet hlasů: 33, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 0
– Ivana Pavlůsková: počet hlasů: 21, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 12
– Ing. Michaela Tesařová: počet hlasů: 25, počet hlasů proti: 0, zdrželo se hlasování: 8

Všichni navržení kandidáti byli přijati.

6) Závěr:
– usnesení z 15. valné hromady KPaCHP o.s., konané v jednacím sále hotelu Svornost v Praze dne 24.2.2007, bylo hlasitě přečteno a schváleno všemi hlasy

Zápis z ustavující schůze předsednictva KPaCHP o.s. konané dne 24.2.2007 v pražském hotelu Svornost

Dne 24.2.2007 se sešlo předsednictvo na ustavující schůzi a zvolilo členy do těchto funkcí:

Předseda: Vlasta Grünfeldová
Místopředseda: Jitka Procházková
Ekonom: František Kuss
Matrikář: Zuzana Faltejsková
Hlavní poradce chovu: Jitka Procházková
Referent pro výstavnictví: Mgr. Dagmar Salichová
Redaktor pro Zpravodaj klubu a mediální prezentaci: Sandra Grünfeldová
Referent pro regionální pobočky: Terezie Petričáková

Nová adresa sídla klubu je: V.Šefčíka 1064, 273 51 Unhošť.

O registraci schválených stanov KPaCHP o.s., změnu sídla a názvu klubu se na Ministerstvu vnitra postará Vlasta Grünfeldová. Následně budou upraveny všechny formuláře KPaCHP o.s..

Další body:

– dohodnuto převzetí dokumentace a materiálů, zajištění razítek
– odhlasováno, že přejímky vrhů budou probíhat pouze na vyžádání nebo z nařízení HPCH či OPCH
– odsouhlaseno vyhlášení soutěže o Zlatého, Stříbrného a Bronzového člena roku, který získá nejvyšší počet nových členů. Vítězové budou vyhlášeni v lednu 2008 a odměněni věcnými cenami.
– bude provedena změna a doplnění přihlášek do KPaCHP o.s., zajistí Mgr. Dagmar Salichová

Přístupové právo k účtu bude mít:

– předseda Vlasta Grünfeldová, ekonom a pokladník František Kuss
– výběry z účtu budou možné pouze s oběma podpisy

Ekonom klubu František Kuss rozpracuje návrh zásad hospodaření klubu.

Zápis ze schůze RSK KPaCHP o.s. konané dne 24.2.2007 v pražském hotelu Svornost

RSK si zvolila za předsedu Ing. Janu Andrlovou. Členové jsou: Renata Kovářová, Ing. Michaela Tesařová. Náhradní členové: Dana Daňhová, Ivana Pavlůsková.

 

Zápis ze schůze chovatelského kolegia KPaCHP o.s. konané dne 24.2.2007 v pražském hotelu Svornost

Byli zvoleni tito členové do chovatelské komise: Vlasta Grünfeldová, Jitka Procházková, Jindřiška Paroubková.

Dále bylo dohodnuto, že:
– žádosti o krycí listy pro černé, bílé a hnědé pudly se budou zasílat na adresu Vlasty Grünfeldové
– žádosti o krycí listy pro vícebarevné, aprikot, stříbrné pudly a expresní krycí listy se budou zasílat na adresu Jitky Procházkové
– u štěňat v barvách neuznaných FCI v nežádoucím zbarvení se bude uvádět při přejímce vrhu poznámka „nepoužívat v chovu“ do protokolu o přejímce vrhu

První bonitace pudlů v roce 2007 proběhne při výstavě Kolesa, bonitační komise bude v zastoupení Jitky Procházkové (Vlasty Grünfeldové), bonitační rozhodčí bude Mgr. Dagmar Salichová.

Zápis ze schůze výstavní komise KPaCHP o.s. konané dne 24.2.2007 v pražském hotelu Svornost

Členové výstavní komise jsou: Terezie Petričáková, Sandra Grünfeldová, Zuzana Vršecká-Větvinská, Jan Faltejsek.

 

Zápis ze schůze chovatelské komise KPaCHP konané dne 22.8.2006

Přítomni: J.Paroubková, J. Procházková, M. Krajtlová, D. Salichová, V. Grünfeldová,
S. Grünfeldová

Program: 1. Kooptace nových členů do Chovatelské komice KPaCHP 
              2. Vyšetření DKK 
              3. Poplatky za chov. importovanými jedinci 
              4. Bonitace

Ad 1) Do Chovatelské komise byly navrženy pí. Vlasta Grünfeldová a slečna Sandra
Grünfeldová, schváleno všemi hlasy. Chovatelská komise má nyní 5 členů.

Ad 2) Chovatelská komise navrhla vyšetření DKK veterinárními lékaři s fixačním lůžkem.
Vyhodnocení může provádět pouze jeden veterinární lékař. Vyhodnocení bude platné pouze od českých veterinárních lékařů. Pří nesouhlasu s výsledky vyšetření se může majitel psa odvolat u odvolací komise sídlící v Brně. Navrhovaní veterinární lékaři pro vyšetření Dkk a Luxace patel: MVDr. Ekr – Hradec Králové, MVDr. Šebek – České Budějovice, MVDr. Snášil CSc. – Brno.

Ad 3) Chovatelská komise rozhodla o zrušení poplatku za importované krycí psy (platí i pro nečleny KPaCHP) a importované chovné feny. Toto usnesení je platné od 22.8.2006.

Ad 4) Bonitace musí provádět rozhodčí s členem chovatelské komise, odborným poradcem chovu nebo hlavním poradcem chovu.
Krytí feny max. 1 krát za rok (po 12 měsících).
Do chovu se zařadí psi a feny s chybějícími zuby: max. 2 x P1 a 1 x P2., nebo kombinace těchto zubů. K jedincům s chybějícími zuby vybírat pouze plnochrupé jedince.