Střihací kurz 2009

Střih je naprosto neodmyslitelnou součástí pudla, coby dlouhosrstého plemene. Správně provedený střih může i méně kvalitního pudla opticky zdokonalit. Toto pravidlo platí bohužel ale i naopak.

Ke střihání jsou, kromě těch praktických, potřeba ještě dvě věci, ne zcela všední. Talent a trpělivost. Pro ty, kteří se s tímto nenarodili, jsou k dispozici odborníci, kteří za poplatek pudla upraví. Avšak, aby výsledek v kruhu byl perfektní, nestačí jen pudla kvalitně ostříhat pár dní před výstavou. Důležitá je i finální úprava přímo na výstavě, kde už svého střihače nemusíte mít při ruce, nebo takový může být sice přítomen, avšak plně zaneprázdněný vlastním pudlem. Proto alespoň „dohlazení“ již vytvořeného střihu by měl být každý zodpovědný vystavovatel sám schopen. Tady může talent a trpělivost nahradit cit v ruce a samozřejmě trénink…

Spolupráce se zahraničními kluby pudlů

V prosinci roku 2007 byla dohodnuta spolupráce s některými zahraničními kluby pudlů. Spolupráce je založena na výměně klubových Zpravodajů.

Dostupné výtisky

V současné době si členové KPaCHP o.s. mohou zažádat na adrese Redaktora pro Zpravodaj o zapůjčení těchto výtisků: norský klubový Zpravodaj, švédský klubový Zpravodaj, německý VDP klubový Zpravodaj, slovenský klubový Zpravodaj. O dalších dostupných výtiscích vás budeme průběžně informovat.

Podmínky zapůjčení zahraničního Zpravodaje

Zapůjčení zahraničního Zpravodaje je možné bezplatně, přičemž se člen KPaCHP o.s. zavazuje navrátit daný výtisk Redakci Zpravodaje KPaCHP o.s. v předem dohodnutém termínu a to zcela nepoškozený. V opačném případě bude požadováno odškodné ve výši 1000Kč, jelikož nesplněním dohody vzniká újma Klubu přátel a chovatelů pudlů o.s., který tyto materiály využívá jako inspiraci pro možné zlepšení činnosti klubu a zároveň by případné nedodržení dohody znemožnilo nebo pozdrželo možnost zapůjčení výtisku dalším oprávněným žadatelům.