Klup přátel a chovatelů pudlů

Úvodem

Klub přátel a chovatelů pudlů (KpaCHP) je dobrovolným občanským sdružením lidí, kteří mají zájem podporovat a rozšiřovat chov pudlů a šlechtění pudlů. Chovatelská činnost klubu se vztahuje pouze na území České republiky. Klub je však členem mezinárodní kynologické organizace FCI, prostřednictvím Českomoravské kynologické jednoty.

Posláním klubu je sdružovat přátele psů, podporovat rozšiřování chovu pudlů pouze s průkazem původu a jejich šlechtění v souladu se standardem FCI a dalšími navazujícími předpisy pro zatím neuznané barevné variety.

KPaCHP otevírá novou třídu pro začínající vystavovatele

Volná třída (hoby) – v této třídě je možné vystavit psy začínajících vystavovatelů, kteří si jedince, v rámci rodinných příslušníků, sami upraví a vystaví. Tato třída má sloužit k trénování a seznámení se s prostředím pro psa i vystavovatele. Do této třídy již nelze přihlásit jedince s tituly šampiona, bez ohledu na věk. Nelze v této tří udělovat národní tituly, pouze vypsané tituly klubové. Vzhledem k tomu, že zadávané tituly jsou pouze klubové, nikoli spadající pod FCI, nemusí rozhodčí posuzovat striktně dle pravidel FCI, a to ani ve střihu pudla.

Rozdělení
Baby třída – 4 – 9 měsíců
Junior třída – 9 – 18 měsíců
Třída dospělých – od 18 měsíců.

Blog