Jelikož jde o celosvětově rozšířený a používaný jazyk, nabízí se různorodé úrovně angličtiny pro studenty, od úplných začátečníků po pokročilé mluvčí. Překonat každý stupeň může být výzvou, ale s vhodnými strategiemi a nástroji je to plně dosažitelné. V tomto článku se zaměříme na různé úrovně angličtiny, posun od jedné úrovně na druhou a způsoby, jak zjistit, na které úrovni momentálně jste.

 

Různé úrovně angličtiny

Angličtina je rozdělena do několika úrovní podle CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Tento rámec rozlišuje následující úrovně:

A1 (Beginner)

 • Rozpoznávání a používání základních slov a frází.
 • Schopnost se představit a odpovědět na jednoduché otázky o sobě.
 • Jak postoupit:
  • Pravidelně poslouchat jednoduchá audiomateriály.
  • Naučit se základní fráze pro každodenní situace.
  • Zapojit se do jednoduchých konverzací s rodilými mluvčími.

A2 (Elementary)

 • Porozumění jednoduchým výrokům a otázkám.
 • Schopnost sdělit základní informace o sobě.
 • Jak postoupit:
  • Číst krátké texty a snažit se je porozumět.
  • Pravidelně psát krátké věty nebo dopisy v angličtině.
  • Zkoušet se zapojit do jednoduchých diskuzí na daná témata.

B1 (Intermediate)

 • Schopnost porozumět hlavní myšlence jednoduchých textů.
 • Zvládání konverzací na běžná témata.
 • Jak postoupit:
  • Číst delší texty a snažit se vyrozumět detailům.
  • Zapojit se do diskuzí na složitější témata.
  • Pravidelně sledovat filmy nebo poslouchat podcasty v angličtině.

B2 (Upper-Intermediate)

 • Porozumění hlavním myšlenkám komplexních textů.
 • Schopnost vyjádřit se bez větších problémů.
 • Jak postoupit:
  • Číst různorodé materiály, včetně novin a literárních textů.
  • Aktivně se účastnit konverzací o náročnějších tématech.
  • Pracovat na odborné slovní zásobě podle zájmů.

C1 (Advanced)

 • Téměř úplné porozumění složitým textům.
 • Schopnost komunikovat v různých situacích.
 • Jak postoupit:
  • Číst literaturu různých žánrů s porozuměním.
  • Aktivně se účastnit diskuzí o náročných a abstraktních tématech.
  • Pracovat na zdokonalení gramatických dovedností.

C2 (Proficient)

 • Téměř rovnocenná znalost angličtiny s rodilými mluvčími.
 • Schopnost efektivně komunikovat na profesionální úrovni.
 • Jak postoupit:
  • Zapojit se do akademických studií nebo profesionálních kurzů v angličtině.
  • Aktivně číst odborné texty a literaturu.
  • Pracovat na jemných nuancích výslovnosti a intonace.

 

Posun od jedné úrovně na druhou

Posun od jedné úrovně angličtiny na druhou vyžaduje trpělivost, pravidelnou praxi a různorodé učební metody. Zde jsou některé obecné tipy, jak dosáhnout pokroku.

Pravidelná praxe

Snažte se denně. Není nutné studovat hodiny denně, ale pravidelná krátká praxe je klíčová. Pravidelnost v učení vytváří pevný základ a umožňuje postupné zlepšování dovedností. Krátké, ale pravidelné sezení denně může přinést lepší výsledky než občasné maratonské učení.

Různorodé materiály

Čtěte, poslouchejte, mluvte. Zapojte se do různorodých aktivit, abyste získali rozmanitou praxi. Kombinování různých jazykových dovedností pomáhá vyvíjet komplexní porozumění a schopnost aplikovat znalosti ve skutečných situacích. Čtení poskytuje pohled na písemný jazyk, poslech zlepšuje porozumění mluvenému slovu a aktivní konverzace rozvíjí schopnost spontánní komunikace.

Aktivní konverzace

Hledejte partnery. Hledejte možnosti pro aktivní konverzaci, ať už s rodilými mluvčími nebo jinými studenty. Skutečná konverzace poskytuje prostor pro praktické použití jazyka a zdokonalení výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Rozhovory s různými partnery také umožňují adaptaci na různé styly komunikace.

Hodnocení svých dovedností

Pravidelné hodnocení. Sledujte svůj pokrok, sledováním, jak se zlepšují vaše dovednosti. Pravidelné zhodnocování vám umožní identifikovat oblasti, kde se můžete zdokonalit, a slouží jako motivace pro další úsilí. Zaznamenávání pokroku vytváří vizuální podporu vašemu učebnímu procesu.

Učte se ze svých chyb

Chyby jsou součástí učení. Nenahraditelná zkušenost je učit se z vlastních chyb. Nebojte se jich. Chyby jsou příležitostí k pochopení konkrétních oblastí, ve kterých můžete růst. Otevřený přístup k vlastním chybám vede k lepšímu porozumění jazyku a efektivnějšímu zvládání obtížných konceptů.

 

Jak zjistit svou aktuální úroveň

Zjistit svou aktuální úroveň angličtiny je klíčovým krokem k efektivnímu studiu. Existuje několik způsobů, jak to udělat.

Online testy

Mnoho online platforem nabízí bezplatné testy úrovní angličtiny. Můžete vyzkoušet testy od British Council nebo Cambridge English.

Jazykové školy

Konzultujte s jazykovými školami nebo lektory, kteří vám mohou poskytnout profesionální hodnocení vaší úrovně. Mimojiné je dnes možnost najít si ten nejlepší kurz  angličtiny i online.

Konverzace s rodilými mluvčími

Zapojte se do konverzací s rodilými mluvčími a požádejte o zpětnou vazbu ohledně vaší úrovně.

Praktické situace

Vyzkoušejte se v reálném prostředí. Zkuste se zapojit do situací, kde budete nuceni používat angličtinu, například při cestování nebo obchodních setkáních.

 

Závěr

Postoupit od jedné úrovně angličtiny na druhou vyžaduje systematický přístup a trpělivost. Klíčem k úspěchu je pravidelná praxe, různorodé učební metody a schopnost se učit ze svých chyb. Zjištění své aktuální úrovně je prvním krokem k efektivnímu učení, ať už se rozhodnete studovat sami nebo s pomocí lektora. Buďte otevření novým výzvám, užívejte si učení a sledujte, jak postupujete na své jazykové cestě.

Renáta Šímová