Mapa stránek Napište nám

Úvodní strana O nás Zpravodajství

Zprávy z předsednictva dne 5.9.2007

1/ Ekonom

František Kuss rezignoval na funkci ekonoma dne 3.9.2007.

2/ Chovatelství

Prosím, nezapomeňte, že nejbližší a zároveň poslední bonitace roku 2007 se bude konat při výstavě 02.12. v Praze. Užity budou již nové bonitační karty, schéma můžete shlédnout zde.

3/ Výstavnictví

Blíží se první uzávěrka výstavy pořádané dne 27.10.2007 v Praze! Současně se můžete hlásit i na druhou pražskou výstavu pořádanou dne 02.12.2007.

4/ Regionální pobočky

Moravská pobočka, pod vedením Vladimíry Jasníkové, se ustanovila dne 28.7.2007. Mezi chystané aktivity patří: oblastní klubová výstava v Ostravě pořádaná dne 12.4.2008, při které bude probíhat i bonitace, víkendové setkání a výlety s pudly. Zájemci o účast a spolupráci při pořádání akcí, kontaktujte prosím paní Jasníkovou na emailu vladimiraj@seznam.cz

5/ Zpravodaj

Přípravy Zpravodaje 02/07 jsou v plném proudu. Redakci těší, že mnozí členové již zaslali články a fotografie k otištění. Prosím, zapojte se i Vy! Příspěvky můžete zasílat nejpozději k 1.11.2007 na email info@de-nigromanta.com

6/ Internetová prezentace

Prosíme členy klubu, kteří mají zájem o zařazení do volné rubriky „O pudlech, s pudy, pro pudly!“, aby zaslali fotografie svých miláčků na email info@de-nigromanta.com

Schůze předsednictva dne 9.8.2007 v Praze

Přítomni byli: Vlasta Grünfeldová, Jitka Procházková, František Kuss. Omluveni: Sandra Grünfeldová (svá stanoviska k projednávaným událostem sdělila ke dni konání písemně).

1/ Výstavnictví

Protože za uplynulý půl rok se neobjevil nikdo, kdo by o funkci Referenta pro výstavnictví zažádal, od 9.8.2007 tuto funkci zastává Sandra Grünfeldová bez dovětku „do vyřešení“. Schváleno všemi hlasy.

Vzhledem k rezignaci Jana Valčíka (8.8.2007), Terezie Petričákové (2.8.2007) a Jana Faltejska (30.6.2007), nyní je výstavní komise dvoučlenná.

2/ Matrika

Zuzana Faltejsková-Šandová rezignovala na funkci matrikáře klubu dne 15.7.2007. Tuto funkci bude nyní zastávat Sandra Grünfeldová. Schváleno všemi hlasy.

3/ Regionální pobočky

Terezie Petričáková rezignovala na funkci referenta pro regionální pobočky dne 2.8.2007. Tuto funkci bude nyní zastávat Vlasta Grünfeldová. Schváleno všemi hlasy.

Schůze předsednictva dne 7.7.2007 v Praze

Zúčastnili se: Vlasta Grünfeldová, Jitka Procházková, František Kuss, Sandra Grünfeldová, Terezie Petričáková, Zuzana Faltejsková Šandová. Hosté: Jan Valčík, Jan Faltejsek. Schůzi vedla: Vlasta Grünfeldová. Zápis provedla: Sandra Grünfeldová.

1/ Výstavní řád

Referentem pro výstavnictví byl přednesen návrh nového výstavního řádu, schválen všemi hlasy členů výstavní komise. Následně byl návrh upraven dle připomínek předsednictva a schválen s okamžitou platností všemi hlasy.

2/ Výstavní poplatky

Výstavní komisí schválené výše výstavních poplatků na výstavy pořádané KPaCHP o.s. byly předsednictvu předneseny Referentem pro výstavnictví, žádný člen předsednictva nevznesl námitku.

3/ Výstavy 2008

Návrh výstav pořádaných či obsazovaných KPaCHP o.s., schválen výstavní komisí všemi hlasy ve všech bodech byl přednesen předsednictvu. Návrh byl upraven dle připomínek předsednictva a poté v následujícím znění schválen ve všech bodech všemi hlasy, pouze u NVP Mladá Boleslav se jeden člen předsednictva pozdržel hlasování.

4/ Ekonomika

Ekonom přednesl zprávu o hospodaření s klubovými financemi, jež bylo zhodnoceno jako výborné.

5/ Chovatelství

Z chovatelské komise odstoupila Jindřiška Paroubková. Tímto předala Jitce Procházkové čtečku mikročipu a razítko přejímky vrhu číslo jedna. Tyto věci Jitka Procházková předává Vlastě Grünfeldové.

Vendula Krajtlová byla požádána o vrácení čtečky mikročipů. Tato čtečka mikročipů byla, dle slov Venduly Krajtlové, vrácena na vyžádání sponzorovi.

Jitka Procházková předsednictvu předložila návrh nové bonitační karty. Upravení stávající bonitační karty, dle vzoru vypracovaného Jitkou Procházkovou, provede Sandra Grünfeldová.

6/ Zpravodaj KPaCHP o.s.

Redaktor přednesl návrh pro Zpravodaj 2/07, který byl schválen předsednictvem všemi hlasy.

7/ Matrika

Předsednictvo bylo seznámeno s aktuálním stavem členské základny. Stav je stoupající.

8/ Regionální pobočky

Západní Čechy - Pobočka v západních Čechách nebyla vytvořena.
Severní Morava - Ustavující schůze proběhne dne 28.7.2007
Jižní Čechy - Jihočeská pobočka ukončila svoji činnost dne 4.7.2007
Východní Čechy - Znovuustavující schůze se konala dne 4.7.2007

9/ Internetová prezentace

Redaktor pro mediální prezentaci přednesl předsednictvu práci s internetovou prezentací za první půl rok, včetně kroků chystaných v druhé polovině roku 2007.

Schůze výstavní komise dne 2.7.2007 v Praze

Přítomni: Sandra Grünfeldová, Terezie Petričáková, Zuzana Větvinská-Vršecká. Jan Valčík. Hosté: Vlasta Grünfeldová. Schůzi vedla a zápis provedla: Sandra Grünfeldová.

1/ Novelizace výstavního řádu

Návrh na změny výstavní řádu KPaCHP o.s. byl schválen všemi hlasy. Výstavní komise přednese novelizovaný výstavní řád předsednictvu dne 7.7.2007 s žádostí o schválení s okamžitou platností.

2/ Výstavní poplatky

Návrh na úpravu výše výstavních poplatků byl schválen všemi hlasy. Výstavní poplatky na výstavy se zadáváním národních titulů CAC/CAJC budou zvýšeny o 50Kč, pokud tento návrh schválí dne 7.7.2007 i předsednictvo KPaCHP o.s.

3/ Kopie PP zasílaná s přihláškou na výstavy KPaCHP o.s.

Výstavní komise schválila všemi hlasy, že ke každé přihlášce psa na výstavu se bude striktně vyžadovat oboustranná kopie PP hlášeného psa za účelem ověření pravosti údajů vypisovaných do výstavní přihlášky.

4/ Návrh Vlasty Zvoníčkové

Výstavní komise schválila všemi hlasy, že všem vystavovatelům a návštěvníkům bude na výstavách KPaCHP os. předáván anketní lístek. Na tomto budou mít možnost (anonymně či jmenovitě) hodnotit klady a zápory dané výstavy. Lístek poté vhodí do předem určené skřínky, nebo krabice. Výstavní kritikou se následně bude zabývat zodpovědný pořadatel a výstavní komise. Na jiným způsobem prezentované kritiky nebude brán zřetel.

5/ Výstavy v roce 2008

Návrh na výstavy pořádané KPaCHP o.s. v roce 2008 byl schválen všemi hlasy. Další kolo schvalování proběhne dne 7.7.2007, a to předsednictvem klubu.

Schůze předsednictva dne 9.6.2007 v Kolesách

Přítomni: Vlasta Grünfeldová, Jitka Procházková, František Kuss, Zuzana Faltejsková-Šandová, Sandra Grünfeldová, Terezie Petričáková. Hosté: Jan Valčík, Jindřiška Paroubková, Jan Faltejsek. Schůzi vedla a zápis provedla: Jitka Procházková.

1/ Chovatelství

Poslední bonitace roku 2007 se bude konat při výstavě Praha 02.12.2007 v hotelu Svornost. Návrh upravené bonitační karty zajistí HPCH Jitka Procházková.

Schůze výstavní komise dne 18.3.2007 v Praze

Přítomni: Sandra Grünfeldová, Terezie Petričáková, Jan Faltejsek. Omluveni: Zuzana Větvinská-Vršecká. Hosté: Jan Valčík. Schůzi vedla a zápis provedla: Sandra Grünfeldová.

1/ Navržení a kooptace nového člena do výstavní komise.

Jan Valčík; schváleno všemi zúčastněnými hlasy.

2/ Informace o rezignaci Dagmar Salichové na funkci výstavního referenta i působení v předsednictvu KPaCHP o.s.

Funkci výstavního referenta a předsedy výstavní komise přijímá do vyřešení Sandra Grünfeldová; schváleno všemi zúčastněnými hlasy

3/ Formulace vzájemné spolupráce výstavní komise na základě rozdělení úseků ve výstavnictví.

Všichni přijali své správy dobrovolně, jsou připraveni je svědomitě plnit či zajistit jiné osoby za účelem splnění daných nároků.

Schůze předsednictva dne 18.3.2007 v Praze

Přítomni byli všichni členové předsednictva. Jako hosté se zúčastnili: Jan Valčík, Jan Faltejsek.
Schůzi vedla předsedkyně Vlasta Grünfeldová, zapisovala Sandra Grünfeldová.

1/ Informace od předsedkyně klubu:

Dne 14.3.2007 rezignovala Dagmar Salichová na funkci výstavního referenta i na své působení v předsednictvu KPaCHP o.s. Zvolení předsedy výstavní komise bylo ponecháno v kompetenci výstavní komise, jejíž schůze bude uskutečněna týž den.

4/ V kalendáři akcí se nachází výstava Zámek v Mostově s termínem 25.8.2007. Tato výstava nebyla schválena předsednictvem.

Výstava se z tohoto důvodu konat nebude.

6/ Paní Procházkovou navržena úprava soutěže o nejlepší moderní střih. 

V případě, kdy se v soutěži sejdou malí i velcí pudlové, budou se vyhlašovat dle výškových rázů dvě kategorie a k nim budou náležet dvě ceny a dva diplomy pro vítěze.

9/ Změny v zápisním a bonitačním řádu navržené Jitkou Procházkovou, konzultované předsednictvem:

„PRA“ nahradí: „oftalmologické vyšetření nebo prcd-PRA OptiGen test“.

11/ Zpráva referenta pro regionální pobočky.

Zatím se ustavují 3 regionální pobočky: jižní Čechy, východní Čechy, severní Morava.

12/ Zpráva redakce Zpravodaje:

Zpravodaj 1/07 by měl být k dispozici od 9.6.2007

13/ Konzultace s ekonomem klubu:

Zaveden poplatek přejímek a to ve výši 50Kč/štěně

14/ Zásady hospodaření a rozpočet na rok 2007 navržen Františkem Kussem.

Schváleno všemi hlasy.

Ustavující schůze RSK dne 24.2.2007 v Praze

RSK si zvolila za předsedu Ing. Janu Andrlovou. Členové jsou: Renata Kovářová, Ing. Michaela Tesařová. Náhradní členové: Dana Daňhová, Ivana Pavlůsková.

Ustavující schůze chovatelského kolegia dne 24.2.2007 v Praze

Byli zvoleni tito členové do chovatelské komise: Vlasta Grünfeldová, Jitka Procházková, Jindřiška Paroubková.

Dále bylo dohodnuto, že:
- žádosti o krycí listy pro černé, bílé a hnědé pudly se budou zasílat na adresu Vlasty Grünfeldové
- žádosti o krycí listy pro vícebarevné, aprikot, stříbrné pudly a expresní krycí listy se budou zasílat na adresu Jitky Procházkové
- u štěňat v barvách neuznaných FCI v nežádoucím zbarvení se bude uvádět při přejímce vrhu poznámka „nepoužívat v chovu“ do protokolu o přejímce vrhu

První bonitace pudlů v roce 2007 proběhne při výstavě Kolesa, bonitační komise bude v zastoupení Jitky Procházkové (Vlasty Grünfeldové), bonitační rozhodčí bude Mgr. Dagmar Salichová.

Ustavující schůze výstavní komise dne 24.2.2007 v Praze

Členové výstavní komise jsou: Terezie Petričáková, Sandra Grünfeldová, Zuzana Vršecká-Větvinská, Jan Faltejsek.

Počet položek: 13,  Další » Stránka 1 z 2

Stránky: 1, 2

Nahoru

copyright © 2006 KPACHP 
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti |  

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2