Mapa stránek Napište nám

Úvodní strana O rase Standard pudla Diskuze

Diskuze o standardu FCI

Poslední verze standardu FCI našeho plemene vyvolala ve světě mnohé diskuze. Tato stránka slouží pro vaši informaci a poskytuje možnost, aby i vy jste se mohli vyjádřit a možná tak i nepřímo ovlivnit další teoretický vývoj našeho plemene. Sami posuďte, zda jsou jisté výhrady vůči současnému standardu oprávněné, nebo zda jádro pudla tkví v něčem jiném.

Setkání klubů pudlů

Stephen Wheeler & Anders Rosell organizují při světové výstavě psů ve Švédsku v červenci roku 2008 setkání klubů pudlů za účelem debaty o žádoucích změnách současného standardu FCI.

FCI standard plemene pudl

V novém The Scandinavian Poodle Magazine jsme otiskli článek o současném FCI standardu plemene pudl. Článek také pokračuje komentáři od chovatelů/rozhodčích, kteří otevřeně diskutují o FCI standardu. Tento článek dal vznik obrovskému množství diskuzí mezi pudlími chovateli všude v FCI zemích. Mnoho chovatelů pudlů souhlasí s článkem a žádali o pomoc s pokusem o aktualizaci FCI standardu v jasném a snadno srozumitelném překladu a zanesení do něj linie s UK a USA pudl standardem

Obáváme se obtíží, které můžou následovat při pokusu o aktualizaci současného FCI pudl standardu a jeho přiblížení k UK a USA standardu. Může trvat roky, než bude ustálený, ale každý ukázal plnou podporu pro změnu a žádal, aby první setkání bylo uspořádáno a zapojilo mnoho pudl klubů řízených FCI k účasti na tomto setkání.

Smyslem tohoto setkání není provést nějakou změnu, ale ukázat soudržnost spojené skupiny a souhlas, že změny v současném FCI standardu se musí uskutečnit pro přežití našich pudlů. Je naším úmyslem pozval prezidenta francouzského pudl klubu, aby se zúčastnil tohoto setkání a slyšel naše žádosti na změnu. Pozvání rozšíříme také na prezidenta FCI standard komise, paní Renee Sporre a pana Christofera Habiga z německého chovatelského klubu. Každý pudl klub bude požádán, aby vyslal 2/3 členy k reprezentaci jejich země.

Setkání se uskuteční v průběhu světové výstavy psů ve Švédsku. Pokusíme se uspořádat toto setkání v pudlí den po skončení posuzování pudlů, před 15:00.

Na tomto setkání budeme prezentovat zjednodušenou verzi FCI pudl standardu a tázat se, zda tento příklad bude počátečním bodem pro úpravu FCI pudl standardu. Také budeme prezentovat novou ilustrovanou studii plemene, která bude doprovázet nový zjednodušený standard a tázat se, zda tato plemenná studie bude uznaná a přijatá všemi pudlími kluby řízenými FCI. Budeme se ptát, zda barvy krémová a modrá budou přijaty jako uznané pudlí barvy jako byly přijaty dalšími dvěma pudlími standardy. Budeme se ptát, zda střihy budou změněny, aby se přizpůsobily současné době a dostaly se více do linie s ostatními dvěma pudlími standardy.

Hlavními předměty pro změny jsou následující: 
Přiblížit FCI standard k UK a USA standardu.
Mít FCI standard psaný v jasném, snadno srozumitelném a méně matoucím textu.
Pomoci rozhodčím poskytnout lepší porozumění a více pozitivní popis našeho plemene.
Zastavit zmatek mezi zeměmi a přenést plemeno pudla do více univerzální platnosti.
Odstranit velmi zbytečný seznam vad a nahradit ho seznamem předností pro plemeno.

Článek otištěný v aktuálním čísle The Scandinavian Poodle Magazine:

Stáhnout soubor (1.77 MB)

Dotazník pro členy klubu ve věci diskutovaných změn ve standardu FCI:

Stáhnout soubor (0.03 MB)

Zpráva ze setkání FCI pudl klubů

Ve spojení se Světovou výstavou psů ve Stockholmu, Švédsko, červenec 2008
Stephen Wheeler and Anders Rosell

Toto setkání se konalo v hotelu Rica ve Stockholmu (Švédsko) během Světové výstavy psů v červenci 2008. Na setkání se dostavil i prezident Francouzského pudl klubu pan Jean Jacque Dupas.

Nejenže celé setkání bylo velkým úspěchem, ale také se zapsalo do historie chovatelství, neboť to bylo úplně poprvé, co se shromáždilo tolik pudl klubů v takovém počtu, aby otevřeně diskutovaly o plemenu.

Chtěli bychom osobně poděkovat všem chovatelským klubům, které podpořily toto setkání a vyjádřily obrovský souhlas s jeho konceptem. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 17 jednotlivých pudl klubů a spolu s dalšími účastníky tak celkem dorazili chovatelé a rozhodčí z 20 evropských zemí, což bylo velkým úspěchem pro náš chov.

Toto setkání bylo podníceno článkem publikovaným v nedávném SPM. Nikdy nebylo úmyslem jednat pod vlivem tohoto článku, ale množství diskuzí a e-mailů, které jsme díky tomuto článku obdrželi, nás přinutilo zorganizovat toto setkání, aby měli všechny pudl kluby řízené FCI možnost otevřeně se vyjádřit.

Agenda a formát pro toto setkání byly předány každému účastníkovi. Celá agenda byla rozdělena do několika hlavních bodů.

Zahájení setkání
Všichni účastníci byli přivítáni a byl vysvětlen stručný přehled jednání.

Úvod: Proč jsme vlastně tady!
Bylo podáno vysvětlení, proč bylo toto setkání svoláno.

Prezentace: Současný FCI standard
Byla přednesena obsáhlá zpráva o současném FCI standardu pudla. Prezentace zahrnovala použitou terminologii a text, který popisuje naše plemeno, a srovnala terminologii v FCI standardu s tou ve standardu britském a americkém. Také byly vysvětleny časté problémy s překladem od jedné země ke druhé.

Byly ukázány tři příklady našeho standardu a každá z těchto částí byla srovnána se stejnou částí v ostatních standardech a byly zdůrazněny mnohé pestré odlišnosti. To uvedlo do popředí terminologii použitou v FCI standardu a jasně poukázalo na odlišnosti jednoho standardu od druhého. Diskutována byla terminologie použitá pro jednotlivé velikosti, barvy a střihy, a všechny vykazovaly pozoruhodné rozdíly.

Diskuze se točila okolo správných barev, velikostí a střihů, a zda by měly být pozměněny tak, aby se přizpůsobily mezinárodní bázi.

Prezentace: Nová a velmi potřebná FCI ilustrovaná studie plemene
Účastníkům byly vysvětleny mnohé důvody, proč je nyní správný čas pustit se do první FCI ilustrované studie plemene. Všem bylo vyloženo, že s více než 20 pudl kluby spravovanými FCI, by bylo velkou výhodou chovatelů, kdyby všechny země pracovaly se stejnou studií plemene, ale mnohem důležitější by bylo také poskytnutí lepšího vzdělání rozhodčím, neboť tak by došlo k souhlasnému posuzování pudlů.

Prezentace: Diskuze o tom, jak studie plemene a FCI standard mohou působit v harmonii a mít z tohoto působení dokonce i vzájemný prospěch
Bylo vyloženo, jak by mohly být odstraněny některé části textu ze standardu a následně umístěny do této nové studie plemene. Bylo ukázáno i několik málo příkladů, jak by toto mohlo fungovat. Také bylo uvedeno, že Ilustrovaná studie plemene s obsáhlou informací o plemeni by působila v harmonii s lehce přeformulovanou současnou verzí FCI standardu plemene.

Po této sekci o Ilustrované studii plemene následovala dlouhá otevřená diskuze.

Návrh na další kombinované setkání klubů: Kde a kdy?
Bylo vyjádřeno, jak cenné setkání jako toto může být přínosem pro plemeno a jak důležité je pro všechny pudl kluby mít možnost se setkat a diskutovat o plemeni otevřeně, a tak zajistit jeho budoucnost. Bylo navrhnuto mnoho nápadů na další setkání. Zorganizovat roční setkání, možná REC by mohl konečně být zodpovědný za něco a zorganizovat tato setkání v budoucnu. Mohlo by se toto setkání konat ve spojení s FCI poodle national?

Bylo dohodnuto, že toto setkání bude považováno za výchozí bod pro další setkání a také to, aby bylo v harmonii s plnou podporou Francouzského pudl klubu. Bylo také navrženo, aby Francouzský pudl klub byl zodpovědný za organizaci těchto setkání v budoucnu.

Debata s prezidentem Francouzského pudl klubu:
Pan Jean Jacque Dupas byl pozván, aby otevřeně promluvil o tomto setkání. Otevřená diskuze, která následovala, se ukázala být velmi produktivní.

Konečný souhrn
Bylo dohodnuto, že tato setkání budou pokračovat a příští setkání by mělo být zorganizováno.

Také bylo ujednáno, že nyní je čas na diskuzi o současném FCI standardu a že by měla být posouzena některá terminologie tohoto standardu.

Představa první FCI ilustrované studie plemene pro všechny země by mohla být reálná a je opravdu potřebná.

Je doba na to, aby všechny pudl kluby společně spolupracovaly za současné podpory Francouzského pudl klubu.

Měl by REC, utvořený před 20 lety Francouzským pudl klubem být organizací, která bude pokračovat v těchto setkáních?

Měla by být tato setkání uspořádána každý rok ve spojení se světovou výstavou?

Měl by každý klub vybrat svého delegáta, který se zúčastní těchto setkání a bude během nich klub reprezentovat?

Závěr
Toto setkání se ukázalo být velmi zdařené. Bylo zcela zřejmé, že by se další setkání mělo uspořádat během příštích 12 měsíců, aby se mohlo pokračovat v této diskuzi.

Zdálo se, že by Francouzský pudl klub měl být zahrnut a možná by měl zorganizovat příští setkání.

Mělo by být uvažováno také o posouzení REC a možná by samotné REC mohlo být zodpovědné za tato setkání.

Zpráva ze setkání FCI pudl klubů:

Stáhnout soubor (0.09 MB)

FCI standard pudla:

Stáhnout soubor (0.19 MB)

Světový kongres plemene pudl

Francouzský pudl klub bude organizovat celosvětové setkání v Paříži při světové výstavě psů v červenci roku 2011.

Nahoru

copyright © 2006 KPACHP 
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti |  

created by Wizards.cz | powered by SiteWizard | XHTML 1.0 | CSS 2